Andre produkter

Nettverkssikkerhetskart

Vinduet Nettverkssikkerhetskart gir en grafisk fremstilling av enhetene på nettverket som datamaskinen er tilkoblet.

Ved å bruke vinduet Nettverkssikkerhetskart kan du overvåke følgende:

  • Sikkerhetsstatusen til datamaskiner som er koblet til nettverket

  • Statusen til den trådløse nettverkstilkoblingen

  • Tilkoblingsstatus for enhetene på nettverket

  • Kjente, ukjente eller uønskede enheter på nettverket

Som standard viser vinduet Nettverkssikkerhetskart NetBIOS-navnet. Hvis datamaskinen imidlertid ikke har et NetBIOS-navn, eller har en aktivert brannmur, vises den under navnet NY.

Vinduet Nettverkssikkerhetskart har følgende områder:

Nettverkskartområde

Viser enhetene som Norton 360 Online finner på nettverket.

Sammen med en enhet viser nettverkskartet ikonet, navnet og sikkerhetsstatusen. Du kan rulle for å se alle enhetene som finnes på nettverkskartet.

Nettverkskartet viser enhetene i denne rekkefølgen:

  • MIN DATAMASKIN

  • Enheter med tilkoblingsstatusen på nett

  • Enheter med avlogget tilkoblingsstatus

Område for enhetsdetaljer

Viser detaljene for hver enhet på nettverkskartet.

Detaljene inkluderer navn på enhet, produsent av adapter, enhetskategori, fjernovervåkingsstatus, tilkoblingsstatus, fysisk adresse og IP-adresse. Du kan endre enhetsnavn og enhetskategori fra området Enhetsdetaljer. Du kan også slå av fjernovervåking av en datamaskin som er koblet til nettverket.

Du kan også se om enheten er utelatt fra Inntrengingsforhindring-søket.

Du kan vise og endre klareringsnivået for en enhet.

Område for nettverksdetaljer

Viser sikkerhetsstatusen for nettverket.

Du kan bruke området for nettverksdetaljer for å vise og endre detaljer om nettverket. Du kan legge til eller fjerne en enhet, og vise det totale antall enheter på nettverket. Du kan vise status for fjernovervåking og datamaskinoppdagelse for datamaskinen. Du kan også konfigurere eller deaktivere fjernovervåking for datamaskinene som er koblet til nettverket.

Norton 360 Online legger alle enhetene du manuelt legger til nettverkssikkerhetskartet, til klareringskontrollnettverket. Du kan velge klareringskontrollnettverk i rullegardinlisten Nettverksdetaljer hvis du vil vise enhetene du har lagt til.

Du kan bruke følgende alternativer i vinduet Nettverkssikkerhetskart :

Oppdater

Brukes til å oppdatere vinduet Nettverkssikkerhetskart og vise de siste konfigurasjonsendringene.

Plusstegn ( + )

Legger manuelt til en enhet på nettverkssikkerhetskartet.

Norton 360 Online viser enheter som har blitt lagt til manuelt, i klareringskontrollnettverket.

Minustegn ( - )

Brukes til å fjerne en enhet fra nettverkssikkerhetskartet.

Den påloggede enheten du fjerner, vises igjen neste gang du åpner vinduet Nettverkssikkerhetskart.

Installasjonsprogram

Brukes til å fjernovervåke datamaskiner som har en versjon av et Norton-produkt som støtter fjernovervåking.

Detaljer

Viser konfigurasjonsstatusen til beskyttelsesfunksjonene, for eksempel Auto-Protect, Inntrengingsforhindring og e-postsøk.

Viser også konfigurasjonsstatusen til beskyttelsesoppdateringene, for eksempel Automatisk LiveUpdate og Stadige oppdateringer. Du finner informasjon som versjonsnummer og abonnementsstatus for Norton-produktet.

Du får også se konfigurasjonsstatusen til Transaksjonsbeskyttelse, for eksempel Identity Safe og Beskyttelse mot nettfisking.

Deaktiver

Brukes til å deaktivere fjernovervåkning for alle datamaskinene du fjernovervåker.

Alternativet Deaktiver er bare tilgjengelig hvis du har fullført oppsettprosedyren for fjernovervåking.

Rediger

Følgende Rediger -koblinger vises i vinduet Nettverkssikkerhetskart :

  • Med koblingen Rediger til høyre for Nettverksdetaljer kan du redigere nettverksdetaljer.

  • Med koblingen Rediger til høyre for enhetsnavnet kan du redigere enhetsinformasjon.

  • Med koblingen Rediger til høyre for Klareringsnivå kan du redigere enhetens klareringsnivå. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har valgt MIN DATAMASKIN i nettverkssikkerhetskartet.

Slå av

Brukes til å slå av fjernovervåkning for en enkelt datamaskin du fjernovervåker.

Alternativet Slå av er bare tilgjengelig hvis du har fullført oppsettprosedyren for fjernovervåking.

Om nettverkssikkerhetskartet

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802236_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 04/11/2011