Om mine nettverksinnstillinger

Med nettverkssikkerhetskartet kan du konfigurere kommunikasjonsporten som Norton-produktene bruker for å kommunisere med hverandre. Du kan også spesifisere om vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt skal vises når du åpner nettverkssikkerhetskartet.

Du kan bruke alternativet Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart til å åpne vinduet Nettverkssikkerhetskart. Vinduet Nettverkssikkerhetskart gir en grafisk fremstilling av enhetene på nettverket som datamaskinen er tilkoblet. Du kan vise detaljene for hver enhet før du konfigurerer fjernovervåking. Vinduet Produktkonfigurering vises første gang du klikker på Konfigurer. I vinduet Produktkonfigurering kan du installere de komponentene du trenger for å vise Nettverkssikkerhetskart.

Du får følgende alternativer:

Klareringskontroll

Styrer klareringsnivå for enheter som du legger til manuelt i hjemmenettverket.

Klareringskontroll er et spesielt nettverk som viser alle enheter du legger til manuelt i Nettverkssikkerhetskartet, uavhengig av enhetenes tilkoblingsstatus. Du kan velge Klareringskontrollnettverk i rullegardinlisten Nettverksdetaljer hvis du vil vise enhetene du har lagt til. Du kan også omklassifisere enhetene du har lagt til i Nettverkssikkerhetskartet som klarert eller begrenset. Du kan ikke redigere detaljene for klareringskontrollnettverket.

Nettverkskart

Fjern alle enhetene på nettverkskartet.

Du kan tømme nettverkskartet hvis du vil opprette en ny liste med enheter. Du kan for eksempel fjerne alle enhetene som fantes på ditt forrige nettverk, før du kobler til et nytt. Pass på å deaktivere Fjernovervåking før du tømmer nettverkskartet. Norton 360 Online kan ikke tømme Nettverkskartet mens Fjernovervåking er på.

Norton 360 Online fjerner enheter du legger til klareringskontrollnettverket manuelt, avhengig av klareringsnivået. Det fjerner ikke enheter med klareringsnivåene Full klarering eller Begrenset.

Kommunikasjonsport

Viser hvilken kommunikasjonsport Norton-produktene bruker for å kommunisere med hverandre på nettverket.

Hvis du endrer nummeret på kommunikasjonsporten, må du endre det på alle datamaskiner som er koblet til nettverkssikkerhetskartet. Når du finner flere datamaskiner som bruker installasjonsprosessen for fjernovervåking, må du også forsikre deg om at samme portnummer brukes på alle datamaskinene.

Kommunikasjonsporten kan konfigureres, men Symantec anbefaler at du ikke endrer portnummeret, slik at du unngår mulige konflikter med andre velkjente nettverksporter. Hvis du endrer kommunikasjonsportnummeret, må du bruke et portnummer mellom 1 og 65535.

Velkomstskjerm ved oppstart

Viser vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt når du åpner Nettverkssikkerhetskartet.

Om nettverkssikkerhetskartet

Om Norton 360 Online-innstillinger

Tilpasse innstillinger for Norton 360 Online

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9687232_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 04/11/2011