Om mine nettverksinnstillinger

Med innstillingen Mitt nettverk kan du konfigurere kommunikasjonsporten som Norton-produktene bruker for å kommunisere med hverandre. Du kan også spesifisere om vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt skal vises når du åpner nettverkssikkerhetskartet.

Du kan bruke alternativet Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart til å åpne vinduet Nettverkssikkerhetskart. Vinduet Nettverkssikkerhetskart gir en grafisk fremstilling av enhetene på nettverket som datamaskinen er tilkoblet. Du kan se detaljene for hver enhet før du konfigurerer fjernovervåking. Vinduet Produktkonfigurering vises første gang du klikker på Konfigurer. I vinduet Produktkonfigurering kan du installere de komponentene du trenger for å vise Nettverkssikkerhetskart.

Du får følgende alternativer:

Klareringskontroll

Styrer klareringsnivå for enheter som du legger til manuelt i hjemmenettverket.

Klareringskontroll er et spesielt nettverk som viser alle enheter du legger til manuelt i Nettverkssikkerhetskartet, uavhengig av enhetenes tilkoblingsstatus. Du kan velge Klareringskontrollnettverk i rullegardinlisten Nettverksdetaljer hvis du vil vise enhetene du har lagt til. Du kan også omklassifisere enhetene du har lagt til i Nettverkssikkerhetskartet som klarert eller begrenset. Du kan ikke redigere detaljene for klareringskontrollnettverket.

Nettverkskart

Fjern alle enhetene på nettverkskartet.

Du kan tømme nettverkskartet hvis du vil opprette en ny liste med enheter. Du kan for eksempel fjerne alle enhetene som fantes på ditt forrige nettverk, før du kobler til et nytt. Pass på å deaktivere Fjernovervåking før du tømmer nettverkskartet. Norton Business Suite kan ikke tømme Nettverkskartet mens Fjernovervåking er på.

Norton Business Suite fjerner enheter du legger til klareringskontrollnettverket manuelt, avhengig av klareringsnivået. Det fjerner ikke enheter med klareringsnivåene Full klarering eller Begrenset.

Kommunikasjonsport

Viser hvilken kommunikasjonsport Norton-produktene bruker for å kommunisere med hverandre på nettverket.

Hvis du endrer nummeret på kommunikasjonsporten, må du endre det på alle datamaskiner som er koblet til nettverkssikkerhetskartet. Når du finner flere datamaskiner som bruker installasjonsprosessen for fjernovervåking, må du også forsikre deg om at samme portnummer brukes på alle datamaskinene.

Kommunikasjonsporten kan konfigureres, men Symantec anbefaler at du ikke endrer portnummeret, slik at du unngår mulige konflikter med andre velkjente nettverksporter. Hvis du endrer kommunikasjonsportnummeret, må du bruke et portnummer mellom 1 og 65535.

Velkomstskjerm ved oppstart

Viser vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt når du åpner Nettverkssikkerhetskartet.

Med alternativet Kunnskap om nettverkskostnader kan du sette opp policyer og begrense Internett-bruken til Norton Business Suite. Du kan bruke alternativet Konfigurer i raden Kunnskap om nettverkskostnader til å definere mengden båndbredde Norton Business Suite kan bruke på nettverket.

Om nettverkssikkerhetskartet

Om Norton Business Suite-innstillinger

Tilpasse innstillinger for Norton Business Suite

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v9687232_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013