Slik tilpasser du enhets- og tjenestelisten

Du kan tilpasse enhetslisten på siden Enheter for å vise enhetene basert på forskjellige kategorier. Du kan velge å vise enhetene basert på status, operativsystem og enhetstype.

Du kan bruke følgende alternativer for å filtrere enhetslisten:

Etter status

Viser enhetene basert på sikkerhetsstatus. Velg mellom følgende alternativer:

 • Sikker: Velg dette alternativet for å vise enhetene som er sikre.

 • Risiko: Velg dette alternativet for å vise enhetene som er utsatt for risiko.

Etter operativsystem

Viser enhetene basert på operativsystem. Velg mellom følgende alternativer:

 • Windows

 • Android

 • Mac

 • iOS

Etter type

Viser enhetene basert på type. Velg mellom følgende alternativer:

 • PC/Mac

 • Mobile enheter

Disse filteralternativene varierer avhengig av enhet og status. Filteralternativene vises ikke hvis enhetene er av samme kategori.

Hvis du har flere Norton-tjenester registrert på kontoen din, kan du bruke filteralternativene på siden Enheter til å tilpasse visningen. Du kan tilpasse produktlisten basert på abonnementsstatus. Du kan bruke følgende alternativer for å tilpasse produktlisten:

 • Aktiv Viser tjenester med aktivt abonnement.

 • Utløpt Viser tjenester som har overgått faktiske abonnementsdager.

 • Prøve Viser tjenester som er i prøveperiode.

Disse filteralternativene varierer avhengig av abonnementsstatusen. Filteralternativene vises ikke hvis tjenestene i listen har samme abonnementsstatus.

Relaterte løsninger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v96346938_NortonM_Retail_1_no_no
Operativsystem: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Sist endret: 12/04/2017