Importere eller eksportere Identity Safe-data

Du kan eksportere informasjonen i Identity Safe av sikkerhetshensyn, i forbindelse med gjenoppretting eller når du skal overføre alt til en ny datamaskin. Hvis du glemmer hvelvpassordet og vil opprette et nytt hvelv, kan du bruke de sikkerhetskopierte dataene for å gjøre hvelvet klart.

På samme måte kan du importere dataene til det eksisterende hvelvet. Når du importerer kan du velge ett av disse alternativene:

 • Slå sammen med eksisterende data : Slår sammen importerte data med de eksisterende dataene i hvelvet

 • Erstatt eksisterende data : Erstatter de eksisterende dataene i hvelvet med dataene som importeres.

Filstørrelsen for dataene du importerer, må ikke overskride 15 MB for .CSV-filer, og 35 MB for .NPM-filer.

Slik eksporterer dataene:

 1. Gjør ett av følgende:

  • Norton 360: Klikk på Innstillinger > Identitetsbeskyttelse og, i raden Identitetsbeskyttelse, klikker du på Konfigurer.

  • Norton Internet Security: Klikk på Innstillinger, klikk på Internett -fanen, klikk på Identity Safe og, i raden Identity Safe, klikker du på Konfigurer.

  • Norton Identity Safe i Windows: Dobbeltklikk på Norton Identity Safe -ikonet på skrivebordet eller på oppgavelinjen.

 2. I Norton Identity Safe -hovedvinduet klikker du på ikonet Innstillinger.

 3. Klikk på fanen Importer/eksporter.

 4. I delen Eksporter hvelv velger du ett av følgende filformater:

  • Sikkerhetskopiformat for Identity Safe - DAT-fil

  • Ren tekst - CSV-fil (bare pålogginger og notater)

 5. Du kan passordbeskytte DAT-filen. Hvis du vil øke sikkerheten for DAT-filen, angir du passordet og bekrefter det.

 6. Klikk på Eksporter.

 7. Skriv inn hvelvpassordet og klikk på OK.

 8. Velg et filnavn og en plassering for hvelvdataene.

 9. Klikk på Lagre.

 10. Klikk på OK i bekreftelsesdialogboksen.

Slik importerer du data

 1. Gjør ett av følgende:

  • Norton 360: Klikk på Innstillinger > Identitetsbeskyttelse og, i raden Identitetsbeskyttelse, klikker du på Konfigurer.

  • Norton Internet Security: Klikk på Innstillinger, klikk på Internett -fanen, klikk på Identity Safe og, i raden Identity Safe, klikker du på Konfigurer.

  • Norton Identity Safe i Windows: Dobbeltklikk på Norton Identity Safe -ikonet på skrivebordet eller på oppgavelinjen.

 2. I Norton Identity Safe -hovedvinduet klikker du på ikonet Innstillinger.

 3. Klikk på fanen Importer/eksporter.

 4. I delen Importer hvelv, klikker du på Importer.

 5. I vinduet Import av hvelv velger du ett av følgende alternativer:

  • Slå sammen importert data med eksisterende data

  • Erstatt eksisterende data med importerte data

 6. Klikk på Importer, og velg filen du ønsker å importere. Hvis du blir bedt om passordet, angir du det for å importere filen.

 7. Klikk på OK i bekreftelsesdialogboksen.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v94725076_identity_safe_standalone_1_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 28/09/2015