Legge til etiketter

Hvis du har mye Identity Safe-data som du bruker på nettsteder, kan du bruke etiketter til å kategorisere dem. Hvis du lagrer Identity Safe-dataene i skyhvelvet, kan du legge en etikett til dataene du lagrer. Du kan legge etiketter til påloggingsinfo, adresser, lommebøker og merknader. Du kan legge etiketter til personlige data, med navn som gjør det lettere å identifisere dataene. Identity Safe-dataene som er tilordnet etiketter med et spesifikt navn, grupperes sammen. På denne måten kan du raskt velge hvilke data du vil bruke når du er på nettet. Du har f.eks. flere pålogginger for e-post, sosiale nettverk og andre nettsteder. Når du lagrer denne påloggingsinformasjonen, kan du legge til etiketter som e-post, sosialt og bank. Det samme gjelder hvis du har flere adresser. Du kan legge til etiketter som shopping, sosialt, bank, o.l. I dette tilfellet grupperes alle Identity Safe-dataene sammen basert på etikettene. Når du er på et shoppingnettsted, kan du enkelt velge shoppingrelaterte data til å bruke på nettstedet.

Etiketter er også nyttig hvis du deler hvelvet med familien. Du kan tilordne etiketter for å gruppere dataene for hvert familiemedlem.

Legge til etikett for eksisterende Identity Safe-data

  1. I hovedvinduet til Norton Business Suite klikker du på Identitet, og deretter på Styre identitetsbeskyttelse.

  2. I raden Identity Safe klikker du på Konfigurer.

  3. Velg dataene du vil tilordne en etikett, i ruten til venstre.

    Hvis du f.eks. vil tilordne en etikett for en pålogging, klikker du på Påloggingsinformasjon, og klikker deretter på påloggingen i listen.

  4. Klikk på Rediger i vinduet som åpnes.

  5. Angi kategoritype for dataene i feltet Etiketter.

    Hvis du vil legge mer enn én etikett til dataene, bruker du komma for å skille etikettene.

Håndtere påloggingsinfo

Håndtere adresser

Håndtere lommebok

Styre merknader

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v91952866_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 24/09/2013