Andre produkter

Om sikkerhetskopiplassering

Norton 360 Online kan sikkerhetskopiere filene dine til mange typer lagringsplasser. Hastigheten, sikkerheten og størrelsen på sikkerhetskopieringen avhenger av hvilken plassering du velger. Det finnes ikke én sikkerhetskopiplassering som er best i alle situasjoner og for alle brukere.

Du kan velge blant lagringsplassene som Norton 360 Online tilbyr deg, som plassering for sikkerhetskopier. Disse avhenger av datamaskinen og tilkoblete enheter. Bruk opplysningene i følgende tabell til å velge en plassering som stemmer best overens med dine behov angående sikkerhet, hastighet og lagringskapasitet:

C: (Lokal, fast stasjon)

Dette valget sikkerhetskopierer filene til en egen mappe på C-stasjonen på PCen. Sikkerhetskopiering til stasjon C er enkelt og raskt, og begrenses bare av hvor mye ledig plass du har på stasjonen. Du kan kjøre automatisk sikkerhetskopiering med dette valget.

Sikkerhetskopiering til stasjon C er en enkel sikkerhetskopimåte, men den er ikke videre sikker. Mekaniske problemer med stasjonen kan skade både de opprinnelige filene og sikkerhetskopiene.

Hvis du bruker stasjon C til raske, automatiske sikkerhetskopier, bør du også av og til sikkerhetskopiere filene til en annen stasjon eller plassering.

Annen intern eller ekstern stasjon

Dette valget gir raske, enkle sikkerhetskopier. Du kan kjøre automatiske sikkerhetskopieringer, og du har alltid tilgang til de sikkerhetskopierte filene såfremt stasjonen er tilkoblet datamaskinen.

Selv om det er sikrere å bruke en annen stasjon enn å bruke stasjon C, vil dataene likevel være utsatt for maskinvarefeil som kan oppstå.

Hvis du velger å sikkerhetskopiere til en annen stasjon, bør du sikkerhetskopiere til en annen plassering av og til i tillegg til en annen stasjon.

CD-, DVD-, eller Blu-ray-plater

Dette valget krever at du har opptakbare CD-, DVD-, eller Blu-ray-plater, og at datamaskinen har en optisk stasjon som kan brukes til opptak. Du må være til stede for å sette inn og ta ut platene når du blir bedt om det. Du kan derfor ikke velge automatisk planlegging av sikkerhetskopiering når du kopierer til CDer, DVDer og Blu-ray-plater.

Sikkerhetskopiering til CDer, DVDer og Blu-ray-plater går tregere enn sikkerhetskopiering til andre medier. Sikkerhetskopiering til CDer, DVDer og Blu-ray-plater er også mindre lettvint fordi du må være til stede under kopieringen.

Ved å bruke Norton 360 Online kan du sikkerhetskopiere dataene dine til følgende optiske medietyper såfremt den optiske stasjonen din støtter dem:

 • CD-R

 • CD-RW

 • DVD+R

 • DVD-R

 • DVD+R DL

 • DVD-R DL

 • DVD+RW

 • DVD-RW

 • DVD RAM

 • BD-R

 • BD-RE

Du bør lagre sikkerhetskopiplatene på et annet trygt sted, for å beskytte dem mot ulykker som kan oppstå der datamaskinen befinner seg.

Når du velger CD- eller DVD-stasjon som sikkerhetskopiplassering første gang, ber Norton 360 Online deg om å konfigurere den optiske sikkerhetskopistasjonen på datamaskinen. Du kan konfigurere den optiske driveren med Norton 360 Online.

Nettverksstasjon

Du kan bruke dette valget hvis datamaskinen er tilkoblet et lokalt nettverk som har en lagringsplass som du har tilgang til. Avhengig av nettverkshastigheten kan dette alternativet være nesten like raskt som sikkerhetskopiering til en intern eller ekstern stasjon.

Du kan bruke dette valget hvis datamaskinen er tilkoblet et lokalt nettverk med en lagringsplass som du har tilgang til.

Hvis du vil sikkerhetskopiere til en ekstern nettverksstasjon, må du "kartlegge" den eksterne nettverksstasjonen til datamaskinen. Når du kartlegger en stasjon, må du også angi en stasjon-bokstav.

Flash-stasjon og flyttbare lagringsenheter, inkludert iPod

Flash-stasjoner og andre enheter for datalagring som er tilkoblet PCen kan også brukes som plassering for sikkerhetskopier. Norton 360 Online viser slike enheter som eksterne diskstasjoner. Hvis du har en slik enhet som alltid er tilkoblet PCen, kan du bruke den til automatisk sikkerhetskopiering.

Mengden lagringsplass som er tilgjengelig på disse enhetene er vanligvis mindre enn en harddisk. Hvis du bruker en flash-stasjon til sikkerhetskopiering, bør du også sikkerhetskopiere filene til en annen lagringsplass av og til.

Velge plassering for sikkerhetskopier

Vise og endre planlagt sikkerhetskopiering

Om Bruksbasert bredbåndsabonnement

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v8723907_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 08/09/2011