Andre produkter

Om kategorier av sikkerhetskopifiler

Når Norton 360 Online utfører en sikkerhetskopiering, gjennomsøker programmet først harddisken på PCen på jakt etter filer som skal sikkerhetskopieres, og sorterer dem i diverse kategorier. Deretter sikkerhetskopieres filene som faller inn under disse kategoriene.

Norton 360 Online bruker følgende filkategorier:

Bilder

Denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til: JPEG- og JIFF-bilder (.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2c, .jpf); Graphic Interchange Format-bildefiler (.gif); Bitmap Graphics-filer (.bmp, .pct); Tagged Image Format-filer (.tif, .tiff); Adobe PhotoDeluxe-bilder (.pdd); Windows Metafile (.wmf); Portable (Public) Network Graphic-filer (.png); Photoshop-filer (.psd); Macintosh Quickdraw/PICT Drawing-filer (.pict); Encapsulated PostScript-filer (.eps); MS Foxpro Screenfiler (.sct); Run Length Encoded Bitmap-filer (.rle); Device-Independent Bitmap Graphic-filer (.dib); Borland JBuilder Project-filer (.jpx); Japan Picture Format-filer (.jpc); Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap-filer (.raw); Pixar Picture-filer (.pxr); CAD-filer (.vda); Pixar Picture File (.pxr); TARGA-fil (.tga); Adobe Illustrator Vector Graphic (.ai); Kodak Photo CD (.pcd); Kodak RAW Bitmap Image (.kdc); Adobe InDesign Document (.indd); Paint Shop Pro Image (.psp); Corel Vector Graphic Drawing (.cdr) og Targa Bitmap-filer (.icb, .vst).

Musikk

Denne kategorien omfatter, men er ikke begrenset til: .MPEG Audio Stream, Layer III (.mp3); MPEG-4 videofil (.mp4); MPEG-4 Audio Layer (.m4a); Apple Protected AAC File (.m4p); Real Networks RealMedia Streaming Media (.ra); RealMedia Streaming Media (.rm); RealMedia Metafile (.ram); MIDI-fil (.rmi); Microsoft Windows Media lydfil (.wma); MPEG-2 Advanced Audio Coding File (.aac); Monkey's Audio Lossless Audio Compression Format (.ape); Free Lossless Audio Codec (.flac); Waveform Audio (.wav); MP3 Playlist File (.m3u); Musical Instrument Digital Interface MIDI Sound (.mid; .midi); Fast Tracker 2 Extended Module (.xm); ScreamTracker v3 lydfil (.s3m); MPEG Audio Stream, Layer I (.mp1); Windows Media Player Playlist (.wpl); Playlist (.pls); Audio Codec 3 File (.a3c); Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff) og MPEG Audio Stream, Layer II (.mp2).

Økonomiske filer

Denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til: Microsoft Money-filer (.mny, .mn1, .mn2, .mn3, .mn4, .mn5, .mn6, .mn7, .mn8, .mn9, .mn10, .mn11, .mn12, .mn13, .mn14, .mn15, .mbf); TurboTax Tax Return-filer (.tax); H&R Tax Return-filer (.t01, .t02, .t03, .t04, .t05, .t06); TaxACT-filer (.ta0, .ta1, .ta2, .ta3, .ta4, .ta5, .ta8, .ta9); QuickBooks-filer (.qba, .qbb, .qbi, .qbw, .qbx, .qph, .qdf, .qdb, .qif, .qsd, .qel, .qph, q00, q01, .q02, .q03, .q04, .q05, .Q98); Olicom Fax-filer (.ofx); Quicken Data-fil (.qdt); Simply Accounting-fil (.sdb) og Open Financial Connectivity-filer (.ofc).

Video

Denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til: Microsoft Windows Media-filer (.wmv); Apple QuickTime Video Clip-filer (.mov); MPEG 1 System Stream-filer (.mpg, .mpeg); Macromedia Flash Format-filer (.swf); Audio Video Interleave-filer (.avi); MS Advanced Streaming Format-filer (.asf); Beijer E-Designer-files (.mpa); MPEG Movie Clip-filer (.mpe); MPEG-4 Video-filer (.m4v); Digital Video-fil (.dv); Ogg Vorbis Compressed Video-fil (.ogm); Open Media Format-fil (.omf); MPEG-1 Video-fil (.m1v); MPEG-2 Program Stream Format-fil (.m2p); MPEG-2 Video Only-fil (.m2v); QuickTime Movie (.moov); MPEG-1 Video-fil (.mpv); QuickTime Movie (.qt); VDOScript-fil (.vdo) og DVD Video Movie-fil (.vob).

Office-dokumenter

Denne kategorien omfatter, men er ikke begrenset til: Microsoft Word -dokumenter og -maler (.doc, .dot); Microsoft Excel-regneark og -maler (.xls, .xlt, .xlam); Microsoft PowerPoint-presentasjoner og -lysbildefremvisninger (.ppt, .pps); Microsoft Project-filer (.mpp); Adobe Acrobat-filer (.pdf); Tekstfiler (.txt); PostScript-filer (.ps); HyperText Markup Language-filer (.htm, .html); Microsoft HTML-dokumenter (.mht); WildTangent .PNG-filer (.wpg); kommadelte variable tekstfiler (.csv) og WordPerfect PC Suite-dokumenter (.wpd).

E-post

Denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til: Microsoft Outlook Personal Folder (.pst); Microsoft Exchange Mail (.msg); Microsoft Outlook Express E-mail eller Windows Mail (.dbx); Netscape Mail E-mail Message (.snm); Media Stream Broadcast (.msb); Mailbox Message (.mbx); Microsoft Outlook Rules Wizard (.rwz); Microsoft Outlook Express Electronic Mail (.eml); First Reader Saved Message Folder (.fol); Microsoft Message Store (.MsMessageStore).

Kontakter

Denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til: Microsoft Outlook Address Book-filer (.wab); Microsoft Personal Address Book-filer (.pab); Palm Address Book-filer (.aba); Beijer E-Designer-filer (.mpa); Palm Date Book-filer (.tda); og vCard-filer (.vcf); Microsoft Outlook Address Book (.oab); Microsoft Phonebook (.pbk); Palm DateBook-fil (.dba) og Sharp Organizer Telephone Bank (.ozp).

Internett-favoritter

Denne kategorien omfatter, men er ikke begrenset til: Internet Location-filer (.url) som vises i menyen Favoritter i Internet Explorer.

Andre filtyper

Denne kategorien inkluderer alle filer du har lagt til i sikkerhetskopieringen. Kategorien inkluderer også filene som Norton 360 Online ikke kan legge til i sine egne filkategorier.

Legge filer og mapper til et sikkerhetskopisett

Om filtyper for sikkerhetskopiering

Utelate filer og mapper fra sikkerhetskopisett

Om sikkerhetskopiering

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v8723713_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 28/10/2011