Andre produkter

Velge en målplassering for gjenoppretting

Når du gjenoppretter filer fra en sikkerhetskopi, kan du velge hvor Norton 360 Online skal plassere de gjenopprettede filene. Du kan gjenopprette filene til en egen mappe eller til sin opprinnelige plassering. Som standard velger Norton 360 Online filenes opprinnelige plassering.

Hvis du gjenoppretter filer til sin opprinnelige plassering, slettes nyere versjoner av de samme filene som er lagret på samme sted. Hvis du ikke vil erstatte disse filene med filene du gjenoppretter, bør du flytte de nyere versjonene til et annet sted før du gjenoppretter. Du kan også gjenopprette filene til en annen plassering.

Du kan endre gjenopprettingsmålplassering fra en hvilken som helst datamaskin, når som helst.

Noen stasjoner bruker eldre Windows-filsystemer, som FAT-16 eller FAT-32, som ikke kan lagre filer som er større enn 4 GB. Hvis du har filer som er så store som skal gjenopprettes, må du passe på at gjenopprettingsmålplasseringene er formatert med et filsystem som har støtte for store filer, som NTFS.

Slik endrer du målplassering for gjenoppretting

  1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Sikkerhetskopiering, og deretter på Gjenopprett filer.

  2. Klikk på Endre under Gjenopprett til i vinduet Gjenopprett filer.

  3. I vinduet klikker du på Ny plassering.

  4. Gjør ett av følgende:

    • Skriv inn en gjenopprettingsplassering i boksen.

    • Klikk på Bla gjennom, bruk vinduet til å gå til plasseringen du vil gjenopprette filene til, og klikk deretter på OK.

  5. Utfør alle andre nødvendige endringer for å gjenopprette innstillingene, og klikk deretter på Gjenopprett filer.

  6. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen av filene.

Gjenopprette filer

Velge hvor filer skal gjenopprettes fra

Velge filer som skal gjenopprettes

Om Norton 360 Online, Autokjør gjenoppretting

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v8531748_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 28/10/2011