E-posttrussel funnet

Vinduet E-posttrussel funnet vises når en sikkerhetstrussel blir funnet i en innkommende eller utgående e-post. I vinduet E-posttrussel funnet finner du følgende informasjon:

Navn

Klikk på navnet på trusselen hvis du vil vite mer om den.

Risiko

Klikk på risikonivået (Høyt, Middels eller Lavt) hvis du vil se flere detaljer om trusselen.

Status

Status -kolonnen viser gjeldende status for trusselen.

Handling

Velg handlingen du vil utføre. Anbefalte handlinger vises med en stjerne (*).

Bruk handlinger

Velg dette alternativet hvis du vil utføre valgt handling for en trussel.

Slette e-post

Velg dette alternativet hvis du vil slette e-posten som Norton Business Suite identifiserte som en trussel.

Du kan utføre en handling på en registrert e-posttrussel. Velg mellom følgende alternativer:

Slett

Fjerner trusselen fra datamaskinen.

Sikkerhetstrusler som spionprogrammer og reklameprogrammer, som kan være nødvendige for at andre programmer skal fungere, lagres i Norton Quarantine and Restore.

Utelat

Legger til trusselen i den relevante utelatelseslisten i alternativer. Dette alternativet utelater disse risikoene fra fremtidige søk.

Ignorer

Ignorerer risikoen

Norton Business Suite inkluderer trusselen i fremtidige søk. Dette alternativet er tilgjengelig én gang, første gang elementer som utgjør en liten risiko, oppdages.

Dette alternativet er bare tilgjengelig én gang, med mindre du endrer standardinnstillingene for alternativet Lav risiko under fanen Søk og risikoer.

Ikke alle handlinger er tilgjengelige for alle typer e-posttrusler.

Hvis den valgte handlingen for en gjenværende trussel ikke kan fullføres, vil trusselen fortsette å vises i vinduet E-posttrussel funnet. Rullegardinlisten Handling viser ikke handlinger som tidligere er forsøkt brukt på den aktuelle trusselen. Du kan velge en av de gjenværende handlingene for trusselen.

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Om Antivirus innstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8475335_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 18/07/2013