Brannmurregler: angi porter

Hvis du lager eller endrer en brannmurregel, kan du angi kommunikasjonsmetodene eller portene som denne regelen gjelder for. Kategoriene er:

Kjente porter på listen

Regelen gjelder for de valgte portene på listen.

Listen inneholder portene som brukes mest. Merk av for alle portene du vil at regelen skal gjelde for.

Porter angitt enkeltvis

Regelen gjelder for de portene du angir.

Du kan angi flere portnumre atskilt med mellomrom.

Portområde

Regelen gjelder for en serie porter.

Angi det første (laveste) portnummeret og det siste (høyeste) portnummeret.

Plassering

Denne regelen kan brukes på lokale porter og eksterne porter.

Lokale porter er de portene på datamaskinen som vanligvis brukes til innkommende tilkoblinger. Eksterne porter er porter på datamaskinen som brukes til kommunikasjon. Disse brukes vanligvis til utgående forbindelser.

Bruke veiviseren Legg til regel

Om brannmurregler

Legge til trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8449248_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 15/02/2011