Hvordan defragmenterer jeg harddiskene?

Defragmentering er en prosess der fragmenterte filer som er lagret på en disk, flyttes på en slik måte at de bruker sammenhengende lagringsplass, noe som åpner for både plass- og ytelsesoptimalisering.

Du kan bruke vinduet Speed Disk til å defragmentere harddisker.

Slik defragmenterer du harddisker

 1. I hovedvinduet for Norton Utilities velger du fanen Ytelse.

 2.     I vinduet Startside for ytelse, under Velg handling, klikker du på Defragmenter disker.

 3.      Velg stasjonen du vil defragmentere, i vinduet Speed Disk.

 4.      Under Handlinger velger du handlingen du vil utføre.

  Du har disse alternativene å velge mellom:

  • Dyp defragmentering: Utfør Dyp defragmentering.

  • Rask defragmentering: Utfør Rask defragmentering.

  • Optimaliser oppstart: Utfør Optimaliser oppstart.

  • Kun analyse: Analyser disken for fragmenterte filer og vis resultatet grafisk.

  • Slå av datamaskinen etter fullføring: Velg dette hvis du vil at datamaskinen skal slås av når defragmenteringen er fullført.

  • Utfør oppgaven ved omstart: Hvis du velger dette, sørger du for at defragmentering bare skjer når diskene ikke er i bruk.

 5.      Klikk på Start for å starte defragmenteringen. Under søk kan du klikke på Vis tegnforklaring for å vise klyngekartets tegnforklaring. Du kan også bruke Vis klyngekart etter fragmentering/klasse til å veksle mellom visning etter fragmentering og visning etter filklasse i klyngekartet.

 6.      Klikk på Stopp -ikonet for å stoppe handlingen ved behov.

  Etter at operasjonen er fullført, blir det vist en oppsummering av resultatene som omfatter:

  • Diskrot før defragmentering

  • Diskrot etter defragmentering

  • Status for Smart Defrag : På eller Av

 7.  Klikk på Vis fullstendig rapport for å vise diskanalyserapporten.

Hva er defragmentering?

Hva skjer under defragmenteringsanalysen?

Hva er forskjellen på Rask og Dyp defragmentering?

Hva er Tilpasset fildefragmentering, og hvordan utfører jeg det?

Hva er Smart defragmentering?

Velkommen til Norton Utilities

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v83508754_norton_utilities_help_no_no
Operativsystem:  Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 20/11/2013