Andre produkter

Aktiver fornyingsnøkkelen for Norton-abonnementet

En Norton-produktnøkkel brukes for å aktivere et nytt produkt etter at du har installert det, og en fornyingskode brukes for å forlenge abonnementet. Du må ha det riktige produktet installert og aktivert med en produktnøkkel for å kunne bruke fornyingskoden. Hvis du angir nøkkelen i feil produkt, kan det hende du ser feilen "Ugyldig produktnøkkel" eller "Ugyldig fornyingskode for abonnement".

Du må finne ut om du har en produktnøkkel eller en fornyingskode for abonnementet før du begynner. En produktnøkkel består av 25 alfanumeriske tegn, mens en fornyingskode består av 19 alfanumeriske tegn.

Dette er et eksempel på en produktnøkkel: A1BCD-EFGHI-234J5-K67KL-890MN, mens dette er en fornyingskode: ABC123DE4567FGH89JK.

Velg situasjonen basert på om du har en fornyingskode for abonnement eller en produktnøkkel, og hvorvidt du har et produkt installert eller ikke.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v83110711_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 25/04/2018