Andre produkter

Velg filer som skal gjenopprettes

Norton 360 Online finner automatisk alle filer i kilden du har valgt. Norton 360 Online viser også alle kildemappene i en hierarkisk struktur i venstre rute. Du kan navigere til forskjellige mapper eller plasseringer der filene er tilgjengelige.

Ruten til høyre viser detaljerte opplysninger om hver av filene, som filtype, størrelse og datoen den ble opprettet eller endret. Du kan vise detaljerte opplysninger, som antall filer som finnes i en mappe og total størrelse på mappen, nederst i vinduet. Hvis du vil se filens plassering, beveger du musepekeren over filnavnet.

Du kan velge filer på følgende måter:

  • Mer av eller fjern avmerkingen ved siden av filnavnet.

  • Merk av en mappe i venstre rute hvis du vil velge alle filene i mappen.

  • Merk av eller fjern avmerkingen i avmerkingsruten Sikkerhetskopiobjekt i ruten til høyre hvis du vil inkludere eller utelate alle filer i en mappe.

Når du klikker på Lukk, forblir de avmerkede filene i listen over filer som Norton 360 Online gjenoppretter for den aktuelle kategorien. Alle filene som ikke er merket av, fjernes fra listen Gjenopprett filer.

Både filer som ikke er avmerket og filer som er avmerket, forblir i sikkerhetskopieringen slik at du kan gjenopprette dem senere.

Velge filer som skal gjenopprettes

Velge en målplassering for gjenoppretting

Gjenopprette filer

Gjenopprette filer med Norton 360 Online Autokjør gjenoppretting

Gjenopprette en fil fra sikkerhetskopisettet på Norton Backup Drive

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v8278948_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 26/07/2011