Velg filer som skal gjenopprettes

Norton 360 Online finner automatisk alle filer i kilden du har valgt. Norton 360 Online viser også alle kildemappene i en hierarkisk struktur i venstre rute. Du kan navigere til forskjellige mapper eller plasseringer der filene er tilgjengelige.

Ruten til høyre viser detaljerte opplysninger om hver av filene, som filtype, størrelse og datoen den ble opprettet eller endret. Du kan vise detaljerte opplysninger, som antall filer som finnes i en mappe og total størrelse på mappen, nederst i vinduet. Hvis du vil se filens plassering, beveger du musepekeren over filnavnet.

Du kan velge filer på følgende måter:

  • Mer av eller fjern avmerkingen ved siden av filnavnet.

  • Merk av en mappe i venstre rute hvis du vil velge alle filene i mappen.

  • Merk av eller fjern avmerkingen i avmerkingsruten Sikkerhetskopiobjekt i ruten til høyre hvis du vil inkludere eller utelate alle filer i en mappe.

Når du klikker på Lukk, forblir de avmerkede filene i listen over filer som Norton 360 Online gjenoppretter for den aktuelle kategorien. Alle filene som ikke er merket av, fjernes fra listen Gjenopprett filer.

Både filer som ikke er avmerket og filer som er avmerket, forblir i sikkerhetskopieringen slik at du kan gjenopprette dem senere.

Velge filer som skal gjenopprettes

Velge en målplassering for gjenoppretting

Gjenopprette filer

Gjenopprette filer med Norton 360 Online Autokjør gjenoppretting

Gjenopprette en fil fra sikkerhetskopisettet på Norton Backup Drive

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v8278948_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 26/07/2011