Løse problemer med at Norton Utilities 16.0 viser statusen «Systemtilstand er lav»

Status for systemtilstand i Norton Utilities 16.0 vises som lav hvis du ikke utfører anbefalte oppgaver jevnlig. Disse anbefalte oppgavene vises i kontrollpanelet i Norton Utilities, under "De neste trinnene for å forbedre systemstatusen".

Slik oppnår du høy status for systemtilstand:

TRINN 1

Kjør Rengjør registeret

 1. Start Norton Utilities.

 2. Klikk på Rengjør registeret på fanen Ytelse.

 3. Klikk på Start søk.

  Norton Utilities søker gjennom Windows-registeret etter problemer.

 4. Klikk på Reparer når søket er gjennomført.

 5. Klikk på Fortsett.

 6. Gjenta linje 1 - 5 for å sikre at alle problemene er eliminert.

TRINN 2

Legg til registernøkkelen på Ignoreringslisten

 1. Start Norton Utilities.

 2. Klikk på Rengjør registeret på fanen Ytelse.

 3. Klikk på Start søk.

  Norton Utilities søker gjennom Windows-registeret etter problemer.

 4. Høyreklikk på den registeroppføringen i Søkeresultatvinduet som det har blitt funnet flere av under registersøket, og så klikker du på Legg til verdi til ignoreringslisten.

 5. Høyreklikk på registeroppføringen igjen, og klikk deretter på Legg til undernøkkel til ignoreringslisten.

 6. Gjenta linje 4 og 5 for alle registeroppføringer det blir funnet flere av i registersøket, og som ikke er reparert.

 7. Klikk på Reparer.

 8. Klikk på Fortsett.

TRINN 3

Kjør Personvernsøk og -opprydding

 1. Start Norton Utilities.

 2. På fanen Personvern klikker du på Tøm Windows-loggen.

 3. Klikk på Windows i venstre rute.

 4. Under Oppryddingsinnstillinger for Windows klikker du på Dokumentlogg, og deretter på Lagre valg.

 5. Klikk på Rengjør alle.

  Denne oppgaven rydder som standard opp i logginformasjon i Windows, nettlesere og tredjeparts programplugin-moduler som lagres på disse plasseringene.

 6. Når Norton Utilities er ferdig med å rense disken, klikker du på Fortsett.

TRINN 4

Kjør Reparer stasjoner

 1. Start Norton Utilities.

 2. På fanen Gjenoppretting klikker du på Reparer disker.

 3. Velg disken du vil reparere.

 4. Under Velg diskoperasjon velger du Reparer disker.

 5. Merk av for Utfør ved omstart.

 6. Klikk på Start.

  Du vil se en melding som sier at disken blir reparert ved neste omstart.

 7. Avslutt alle programmene og start datamaskinen på nytt.

  Hvis du vil utføre diskdefragmentering sammen med omstart, fullfører du trinn 4 og starter datamaskinen på nytt.

TRINN 5

Kjør Defragmenter disker

 1. Start Norton Utilities.

 2. På fanen Ytelse klikker du på Defragmenter disker.

 3. Velg disken du vil reparere.

 4. Under Handlinger klikker du på Dyp defragmentering og merker av for Utfør ved omstart.

 5. Klikk på Start.

 6. Avslutt alle programmene og start datamaskinen på nytt.

  Hvis du ikke har startet maskinen på nytt etter Reparer disk-oppgaven, vil både Reparer disk- og Diskdefragmentering kjøre neste gang du starter maskinen på nytt. Disse oppgavene kan ta noen timer å gjennomføre. Hvis du avbryter disse oppgavene, kan det påvirke systemtilstandsstatusen.

TRINN 6

Kjør Komprimer registeret

 1. Start Norton Utilities.

 2. På fanen Ytelse klikker du på Komprimer registeret.

 3. Merk av for Opprett systemgjenopprettingspunkt.

 4. Klikk på Start.

 5. Vent til registeranalysen er ferdig.

 6. Klikk på Bruk for å ta i bruk endringene.

 7. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du på Ja.

TRINN 7

Kjør Optimaliser oppstart

 1. Start Norton Utilities.

 2. På fanen Ytelse klikker du på Defragmenter disker.

 3. Under Handling velger du Optimaliser oppstart.

 4. Klikk på Start.

 5. Når optimaliseringen er ferdig, klikker du på Fortsett.

TRINN 8

Kjør Rense disker

 1. Start Norton Utilities

 2. På fanen Personvern klikker du på Rense disker.

 3. Klikk på statusindikatoren Saner ledig diskplass for å gjøre den grønn.

 4. Velg diskene du vil rense.

 5. Klikk på Lagre valg.

 6. Klikk på Rengjør disker.

  I løpet av renseprosessen vil det gjøres umulig å gjenopprette renset data med vanlige metoder for gjenoppretting av filer. Denne funksjonen gjenoppretter også spor av slettet data som tar opp diskplass som er umulig å gjenopprette ved bruk av vanlige metoder for gjenoppretting av filer.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v82088470_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 20/08/2018