Andre produkter

Sikkerhetskopidetaljer

I vinduet Detaljer for sikkerhetskopiering kan du se status for de nyligste sikkerhetskopieringsaktivitetene Norton 360 Online har utført. Du kan også se om statusikonet for sikkerhetskopiering er slått på eller av. Ikonet ved hvert element viser generell status.

Hvis du må foreta en handling, vil en melding beskrive trinnene du bør utføre. Ved behov vises koblingen Detaljer, som du kan klikke på for å få opp flere detaljer i vinduet Sikkerhetslogg. Du kan vise detaljer om sikkerhetskopieringsaktiviteter, inkludert alvorlighetsgrad, dato og tidspunkt, status og anbefalte handlinger.

Følgende tabell viser en liste over aktivitetene som er en del av sikkerhetskopieringen:

Sikkerhetskopi

Angir hvor nylig sikkerhetskopiering er utført

Norton 360 Online viser dato og klokkeslett for når sikkerhetskopieringen ble kjørt sist. Det viser også en melding om status for sikkerhetskopiering. Når du deaktiverer Sikkerhetskopiering, stanser Norton 360 Online overvåkingen av status for sikkerhetskopieringsaktiviteter.

Tildekking for sikkerhetskopistatus

Angir om funksjonen er slått på

Når denne funksjonen er slått på, legger Norton 360 Online til et ikon ved filene for å vise sikkerhetskopistatusen deres.

I tillegg kan du bruke følgende alternativer under Du kan :

Kjør sikkerhetskopiering nå

Kjør en sikkerhetskopiering umiddelbart.

Filene som skal sikkerhetskopieres og målplasseringen for sikkerhetskopieringen ble angitt da du konfigurerte innstillingene for sikkerhetskopiering.

Gjenopprett filer

Gjenopprett filer fra tidligere sikkerhetskopiering.

Du kan endre innstillingene for gjenoppretting før du gjenoppretter de sikkerhetskopierte filene. Kontroller at de angitte målplasseringene for sikkerhetskopiering, som CDer eller eksterne harddisker, er tilgjengelige før du starter gjenopprettingen.

Administrer sikkerhetskopisett

Endre innstillinger for sikkerhetskopiering.

Du kan endre filsettene du vil sikkerhetskopiere, sikkerhetskopiens plassering og tidsplanen for kopieringen.

Deaktiver sikkerhetskopiering / aktiver sikkerhetskopiering

Slå av automatiske eller planlagte sikkerhetskopieringer.

Når du deaktiverer sikkerhetskopiering, beholdes tidsplaner, plasseringer og filer du har angitt til du aktiverer sikkerhetskopiering igjen.

Om forberedelser til sikkerhetskopiering

Opprette nytt sikkerhetskopisett

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v8146552_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/07/2011