Sikkerhetskopidetaljer

I vinduet Detaljer for sikkerhetskopiering kan du se status for de nyligste sikkerhetskopieringsaktivitetene Norton Business Suite har utført. Du kan også se om statusikonet for sikkerhetskopiering er slått på eller av. Ikonet ved hvert element viser generell status.

Hvis du må foreta en handling, vil en melding beskrive trinnene du bør utføre. Ved behov vises koblingen Detaljer, som du kan klikke på for å få opp flere detaljer i vinduet Sikkerhetslogg. Du kan se detaljer om sikkerhetskopieringsaktiviteter, inkludert alvorlighetsgrad, dato og tidspunkt, status og anbefalte handlinger.

Følgende tabell viser en liste over aktivitetene som er en del av sikkerhetskopieringen:

Sikkerhetskopi

Angir hvor nylig sikkerhetskopiering er utført.

Norton Business Suite viser dato og klokkeslett for når sikkerhetskopieringen ble kjørt sist. Viser også statusen til sikkerhetskopien. Når du deaktiverer Sikkerhetskopiering, stanser Norton Business Suite overvåkingen av status for sikkerhetskopieringsaktiviteter.

Hvis du ikke har konfigurert sikkerhetskopiering, viser Norton Business Suite Ikke konfigurert under Status.

Tildekking for sikkerhetskopistatus

Angir om funksjonen Tildekking for sikkerhetskopistatus er aktivert

Når denne funksjonen er slått på, legger Norton Business Suite til et ikon ved filene for å vise sikkerhetskopistatusen deres.

I tillegg kan du bruke følgende alternativer under Du kan :

Kjør sikkerhetskopiering nå

Kjør en sikkerhetskopiering umiddelbart.

Filene som skal sikkerhetskopieres og målplasseringen for sikkerhetskopieringen ble angitt da du konfigurerte innstillingene for sikkerhetskopiering.

Gjenopprett filer

Gjenopprett filer fra tidligere sikkerhetskopiering.

Du kan endre innstillingene for gjenoppretting før du gjenoppretter de sikkerhetskopierte filene. Kontroller at de angitte målplasseringene for sikkerhetskopiering, som CDer eller eksterne harddisker, er tilgjengelige før du starter gjenopprettingen.

Administrer sikkerhetskopisett

Endre innstillinger for sikkerhetskopiering.

Du kan endre filsettene du vil sikkerhetskopiere, sikkerhetskopiens plassering og tidsplanen for kopieringen.

Deaktiver sikkerhetskopiering / aktiver sikkerhetskopiering

Slå av automatiske eller planlagte sikkerhetskopieringer.

Når du deaktiverer sikkerhetskopiering, beholdes tidsplaner, plasseringer og filer du har angitt til du aktiverer sikkerhetskopiering igjen.

Om forberedelser til sikkerhetskopiering

Opprette nytt sikkerhetskopisett

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v8146552_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 26/07/2013