Andre produkter

Velge hvor filer skal gjenopprettes fra

Når Norton 360 Online gjenoppretter filer, viser det plasseringen for det siste sikkerhetskopisettet du kjørte. Du kan endre plasseringen slik at filer gjenopprettes fra en annen plassering. Eksempel: Du har sikkerhetskopiert filer til stasjon C og deretter sikkerhetskopiert filer til CDer. Du kan velge om du vil gjenopprette filene enten fra stasjon C eller fra CDene.

Slik velger du hvor filer skal gjenopprettes fra

  1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Sikkerhetskopiering, og deretter på Gjenopprett filer.

  2. Klikk på Vis alle under Gjenopprett fra i vinduet Gjenopprett filer.

  3. I vinduet som vises, klikker du på sikkerhetskopisettet du vil gjenopprette, og deretter på OK.

    Hvis sikkerhetskopisettet ikke vises, må du sørge for at alle medier du har sikkerhetskopiert filer til, er tilkoblet. Deretter klikker du på Oppdater liste.

  4. Utfør alle andre nødvendige endringer for å gjenopprette innstillingene, og klikk Gjenopprett filer.

  5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen av filene.

Om Bruksbasert bredbåndsabonnement

Gjenopprette filer med Norton 360 Online Autokjør gjenoppretting

Gjenopprette filer

Velge en målplassering for gjenoppretting

Velge filer som skal gjenopprettes

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7927242_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 28/10/2011