Vise eller endre tidsplanen for sikkerhetskopiering

Med Norton kan du planlegge sikkerhetskopiering på et tidspunkt som passer deg. Du kan planlegge at sikkerhetskopiering skal kjøres sent på kvelden eller når du vet at datamaskinen ikke trengs til andre aktiviteter.

Følgende alternativer for tidsplanlegging av sikkerhetskopiering er tilgjengelige:

Automatisk (anbefalt)

Velg dette alternativet for å sikkerhetskopiere datamaskinen når den er slått på, men ikke i bruk. Når datamaskinen ikke er inaktiv, eller den er skrudd av, kan ikke Norton utføre en automatisk sikkerhetskopiering. I dette tilfellet flytter Norton sikkerhetskopiaktiviteten til køen. Norton kontrollerer om datamaskinen er uvirksom for å kunne kjøre de jobbene som ligger i kø. Når datamaskinen din går til inaktiv modus, kjører Norton en sikkerhetskopiering og planlegger neste sikkerhetskopiering etter 24 timer. Merk at målplasseringen for sikkerhetskopiering må være tilgjengelig på tidspunktet for den automatiske sikkerhetskopieringen.

Ukentlig

Velg dette alternativet hvis du vil velge en eller flere ukedager samt klokkeslett for sikkerhetskopiering.

Månedlig

Velg en dato og et klokkeslett for sikkerhetskopiering.

Merk av Kjør bare hvis inaktiv for å kjøre en automatisk sikkerhetskopiering når inaktiv. Hver fjerde time kontrollerer Norton om datamaskinen er inaktiv.

Manuell tidsplan

Velg dette alternativet hvis du vil at Norton bare skal sikkerhetskopiere filene når du starter sikkerhetskopieringen selv.

Ytelsen til datamaskinen blir best mulig hvis du setter opp en plan slik at viktige handlinger utføres mens datamaskinen er inaktiv. Når du setter opp en ukentlig eller månedlig plan for sikkerhetskopiering og merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv, sikkerhetskopierer Norton filene mens datamaskinen er inaktiv. Symantec anbefaler at du merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv for best mulig ytelse fra datamaskinen.

Vise eller endre tidsplanen for sikkerhetskopiering

  1. Gå til hovedvinduet i Norton og klikk på Sikkerhetskopiering. Deretter klikker du på Sikkerhetskopieringssett.

  2. Velg et alternativ for å vise eller endre tidsplanen for sikkerhetskopiering under Planlegg, i kategorien Når.

  3. Klikk på Lagre innstillinger.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7927220_ns_backup_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 08/11/2017