Andre produkter

Vise og endre planlagt sikkerhetskopiering

Med Norton 360 Online kan du legge sikkerhetskopieringen til et tidspunkt som passer deg. Du kan planlegge at sikkerhetskopiering skal kjøres sent på kvelden eller når du vet at datamaskinen ikke trengs til andre aktiviteter.

Følgende alternativer for tidsplanlegging av sikkerhetskopiering er tilgjengelige:

Automatisk (anbefalt)

Velg dette alternativet for å sikkerhetskopiere datamaskinen når den er slått på, men ikke i bruk. Dette alternativet anbefales for de fleste brukere. Norton 360 Online ser om datamaskinen er inaktiv hver fjerde time, og kjører en automatisk sikkerhetskopiering hvis den er det. Merk at målplasseringen for sikkerhetskopiering må være tilgjengelig på tidspunktet for den automatiske sikkerhetskopieringen.

Du kan ikke sikkerhetskopiere data til en CD eller DVD dersom du velger dette alternativet.

Ukentlig

Velg dette alternativet hvis du vil velge en eller flere ukedager samt klokkeslett for sikkerhetskopiering.

Månedlig

Velg en dato og et klokkeslett for sikkerhetskopiering.

Merk av Kjør bare hvis inaktiv for å kjøre en automatisk sikkerhetskopiering når inaktiv. Hver fjerde time kontrollerer Norton 360 Online om datamaskinen er inaktiv.

Manuell plan

Velg dette alternativet hvis du vil at Norton 360 Online skal sikkerhetskopiere filene kun når du starter sikkerhetskopieringen selv.

Ytelsen til datamaskinen blir best mulig hvis du setter opp en plan slik at viktige handlinger utføres mens datamaskinen er inaktiv. Når du setter opp en ukentlig eller månedlig plan for sikkerhetskopiering og merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv, sikkerhetskopierer Norton 360 Online filene mens datamaskinen er inaktiv. Symantec anbefaler at du merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv for best mulig ytelse fra datamaskinen.

Slik viser eller endrer du tidsplanen for sikkerhetskopiering

  1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Sikkerhetskopiering og deretter på Administrer sikkerhetskopisett.

  2. Velg et alternativ for å vise eller endre tidsplanen for sikkerhetskopiering under Planlegg, i kategorien Når.

  3. Klikk på Lagre innstillinger.

Sikkerhetskopiere filer

Om sikkerhetskopiplassering

Velge plassering for sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7927220_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 08/09/2011