Sikkerhetskopiforberedelse

Når du har installert Norton må du konfigurere Norton til å sikkerhetskopiere alle viktige filer på datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere viktige filer med Norton, enten automatisk eller på et tidspunkt som du angir. Du kan alltid endre sikkerhetskopieringsinnstillingene som du har satt opp.

Velg følgende innstillinger når du lager en sikkerhetskopi.

Sammendrag

Du kan utføre de ulike oppgavene forbundet med sikkerhetskopiering, som å opprette, slette og gi nytt navn til sikkerhetskopisett.

Du kan også forhåndsvise detaljer knyttet til et bestemt sikkerhetskopisett, som størrelse og tilgjengelige filer.

Hva

Du kan velge mellom mange filtyper, som bilder, dokumenter og musikk. Du kan også angi individuelle filer.

Du får følgende alternativer:

  • Kilder

    Her kan du velge en kilde som du vil sikkerhetskopiere filer fra.

    Norton Sikkerhetskopiering kan være omfattende eller kort, avhengig av plasseringen du velger.

  • Filtyper

    Med denne funksjonen kan du inkludere eller utelate en filkategori for sikkerhetskopiering.

    Du kan legge til en fil eller mappe i en sikkerhetskopi, eller utelate en fil eller mappe. Du kan i tillegg benytte alternativet Legg til eller utelat filer og mapper for å se filer og mapper du har lagt til og utelatt. I tillegg kan du bruke alternativet Rediger filtype til å redigere filendelser i hver filkategori. Når du merker av for Rediger filtype, kan du legge til, endre og fjerne filtyper i hver kategori for sikkerhetskopiering, ved å bruke alternativet Konfigurer.

Hvor

Du kan velge blant lagringsplassene som Norton tilbyr deg, som plassering for sikkerhetskopier. Disse avhenger av datamaskinen og tilkoblete enheter.

Du kan lagre sikkerhetskopier på en nettverksstasjon, flyttbar flash-stasjon eller permanent stasjon på PC-en.

Det er ikke trygt å sikkerhetskopiere filer til samme plassering som kildefilene. Data kan gå tapt ved maskinvarefeil.

Du kan slette tidligere sikkerhetskopier av filer. Du kan også velge å bekrefte sikkerhetskopiene ved å merke av for alternativet Bekreft sikkerhetskopiering.

Når

Norton kan sikkerhetskopiere filene når datamaskinen er inaktiv. Du kan også angi en jevnlig sikkerhetskopiplan, eller sikkerhetskopiere filene manuelt.

Før en sikkerhetskopiering kjøres, undersøker Norton filene på datamaskinen for å sikkerhetskopiere på mer effektivt vis. I løpet av denne undersøkelsen teller Norton antall filer som kan behøve sikkerhetskopiering. Norton registrerer samtidig filtype og -størrelse. Denne prosessen tar vanligvis ikke mer enn noen få minutter første gang du kjører sikkerhetskopiering.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7922432_ns_sos_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018