Andre produkter

Administrere applikasjoner ved bruk av App Manager i Norton Mobile Utilities

App Manager gjør det enkelt å administrere de installerte applikasjonene og installeringsprogrammene for applikasjoner på Android-enheten. Du kan tømme unødvendige applikasjonsdata og frigjøre mer minne.

Slette buffer for å frigjøre lagringsplass

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. På ikonet for App Manager, tapper du på Tøm buffer.

 3. Tapp OK for å bekrefte.

  All unødvendig data og midlertidige filer opprettet av forskjellige applikasjoner tømmes.

Administrere installerte applikasjoner

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. Tapp på ikonet App Manager.

 3. Alle installerte applikasjoner listes opp i kategorien Installerte applikasjoner.

  Hvis du vil vise systemapplikasjonene, krysser du av for Vis systemapplikasjoner.

 4. Et X-ikon vises ved siden av alle applikasjonene som er åpne. Hvis du vil avslutte en applikasjon, tapper du på X-ikonet ved siden av den, og deretter på OK.

 5. Fra listen over applikasjoner tapper du på en applikasjon for å vise oppgavene. Du kan kjøre følgende oppgaver for applikasjonsadministrering:

  • Vis detaljer : Viser detaljert informasjon om applikasjonen

  • Åpne : Åpner applikasjonen

  • Avslutt : Avslutter applikasjonen hvis den er åpen

  • Utelat fra avslutning eller Tillatt avslutning : Inkluderer eller utelater applikasjonen fra Oppgaveavslutning.

  • Avinstaller : Starter avinstallering av applikasjonen

  • Kopier installeringsfil til SD-kortet : Kopierer installeringsprogrammet for applikasjoner til lagringsplassen for SD-kort.

 6. Hvis du vil avinstallere flere applikasjoner samtidig, tapper du på Samlet avinstallering på kategorien Installerte applikasjoner. Velg applikasjonene du vil avinstallere, og tapp på Avinstaller.

Administrere installeringsprogram for applikasjoner

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. Tapp på ikonet App Manager.

 3. Tapp på kategorien Installeringsprogram.

  Norton Mobile Utilities søker etter og viser alle installeringsprogramfiler for applikasjoner som er lastet ned eller kopiert til enhetens lagringsplass

 4. Tapp på installeringsprogrammet for applikasjoner du vil administrere.

 5. Avhengig av oppgaven du vil utføre på installeringsprogrammet, tapper du enten på E-post, Installer eller Slett.

  Fullfør ved å følge instruksjonene på skjermen.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v78499970_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Android 4.x, Android 3.x, Android 2.x
Sist endret: 05/03/2013