Andre produkter

Bruke Batterisparer-funksjonen i Norton Mobile Utilities

Batterisparer forlenger batterilevetiden automatisk mellom lading. Du kan velge en forhåndskonfigurert profil, eller du kan opprette din egen profil. Du kan endre Batterisparer-profilen manuelt, eller velge et utløsernivå som automatisk endrer profilen, slik at du ikke går tom for batteri på de viktige oppgavene. Disse er de tilgjengelige forhåndskonfigurerte profilene:

 • Standard bruk : Endrer standard enhetsinnstillinger, som ringetone og skjermsparer for å spare batteri, mens store enhetsinnstillinger forblir aktivert

 • Mindre bruk : Sparer mer batteri ved å endre lydinnstillinger, lysstyrke, ringetone og haptisk tilbakemelding

 • Minst bruk : Deaktiverer mange enhetsinnstillinger for å spare mest mulig batteri

Med Innstillinger for hvilemodus får du et ekstra nivå for batterisparing i perioder med lite aktivitet. Du kan aktivere hvilemodus om natten.

Applikasjonsovervåkning gir et overblikk over batteribruken til forskjellige tjenester og applikasjoner som er installert på enheten.

Endre profil for Batterisparer

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. På batteriikonet tapper du på Endre profil.

 3. I listen over profiler velger du en profil.

 4. Les innstillingene som skal deaktiveres av valgte profil, og tapp på OK for å bekrefte.

Konfigurere automatiske profilendringer

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. Tapp på Batteri -ikonet.

 3. På kategorien Gjeldende innstillinger, under Automatisk profilendring, flytter du glidebryteren og velger batterinivå for å trigge automatisk profilendring.

 4. Ved siden av Automatisk endre profil til, tapper du på profilikonet og velger en profil.

 5. Hvis du vil motta et varsel ved profilendring, tapper du på avkrysningsboksen Varsle meg.

Konfigurere hvilemodus

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. Tapp på Batteri -ikonet.

 3. På fanen Nåværende innstillinger, ved siden av Aktiver hvilemodus, tapper du på Konfigurer.

 4. Tapp på avmerkingsruten Aktiver hvilemodus for å slå på hvilemodus.

 5. Velg tidsintervallet for hvor lenge hvilemodus skal være aktiv, og tapp så på Angi.

Opprett en ny egendefinert profil

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. Tapp på Batteri -ikonet.

 3. På kategorien Gjeldende innstillinger, under Gjeldende profilinnstillinger, tapper du på Vis innstillinger.

 4. Velg eller fjern innstillingene og tapp på Lagre som.

 5. Tapp på Opprett ny.

 6. Skriv inn et navn til profilen og tapp på Lagre.

  Den nye Batterisparer-profilen er nå opprettet og valgt som gjeldende aktive profil.

Overvåk applikasjonenes batteribruk

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. Tapp på Batteri -ikonet.

 3. På fanen Applikasjonsovervåkning vises batteribruken til forskjellige applikasjoner og systemtjenester.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v78499949_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Android 4.x, Android 3.x, Android 2.x
Sist endret: 05/03/2013