Andre produkter

Konfigurere innstillingene for Plansporing i Norton Mobile Utilities

Funksjonen Plansporing registrerer data-, telefon-, tekstmelding- og Wi-Fi-bruk for å hjelpe deg å unngå ekstra kostnader. Du kan konfigurere innstillingene for Plansporing slik at de passer dine månedlige fakturatrekk og du sparer deg for ekstra kostnader både på lokalnettverk og ved roaming. Plansporing for roaming er bare tilgjengelig i fullversjonen av Norton Mobile Utilities.

Konfigurer innstillingene for Ekstra beskyttelse

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. I øverste høyre hjørne av vinduet tapper du på nedpilen, og så på Innstillinger.

  Du kan også tappe på menyikonet på statuslinjen på nettbrettet, eller trykke på menyknappen på telefonen, og så tappe på Innstillinger.

 3. Tapp på Plansporing.

 4. Tapp på Konfigurer.

 5. Hvis du vil endre startdato for fakturering, tapper du Startdato for faktura og velger dato.

  Som standard er den første hver måned satt som startdato for fakturering.

 6. På Innstillinger for lokal plan konfigurerer du følgende innstillinger som månedlig fakturaplan:

  • Tapp på Månedlige minutter, angi antall gratis ringeminutter og tapp deretter på Lagre.

  • Hvis planen din inkluderer gratis innkommende anrop, tapper du på avkryssingsboksen ved siden av Gratis innkommende anrop.

  • Tapp på Månedlig sms, angi antall gratis sms og tapp på Lagre.

  • Hvis planen din inneholder gratis innkommende sms, tapper du på avkrysningsboksen ved siden av Gratis innkommende sms.

  • Tapp på Månedlig data MB, angi månedlig GPRS-/3G-/4G-databrukgrense i MB og tapp på Lagre.

  • Tapp på Månedlig Wi-Fi MB, angi bruksgrense for Wi-Fi og tapp på Lagre.

  • Tapp på Varsel for lokal bruk og velg deretter ringegrensen du ønsker å få varsel på.

 7. Under Innstillinger for roamingplan konfigurerer du følgende innstillinger i henhold til den månedlige fakturaplanen:

  • Tapp på Månedlige minutter, angi antall gratis ringeminutter gitt ved roaming og tapp deretter på Lagre.

  • Hvis abonnementet ditt inneholder gratis innkommende sms ved roaming, tapper du på avkrysningsboksen ved siden av Gratis innkommende sms.

  • Tapp på Månedlig sms, angi antall gratis sms ved roaming, og tapp på Lagre.

  • Hvis planen din inneholder gratis innkommende sms ved roaming, tapper du på avkrysningsboksen ved siden av Gratis innkommende sms.

  • Tapp på Månedlig data MB, angi månedlig GPRS-/3G-/4G-databrukgrense for roaming i MB og tapp på Lagre.

  • Tapp på Varsel for roamingbruk og velg deretter ringegrensen du ønsker å få et varsel på.

 8. Under Roamingvarsel tapper du avkrysningsboksen for å aktivere eller deaktivere varselet.

  Som standard er roamingvarsling aktivert.

 9. Hvis du ønsker å slette bruksdata, tapper du på Tøm bruksdata og deretter på OK for å bekrefte.

 10. Når du er ferdig med å konfigurere innstillingene for ekstra beskyttelse, går du ut av vinduet Innstillinger.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v78496170_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Android 2.x, Android 3.x, Android 4.x
Sist endret: 22/03/2013