Konfigurere innstillinger og varsler for Norton Mobile Utilities-miniprogram

Norton Mobile Utilities-miniprogram gir deg ett-trykks tilgang fra startskjermen, så du kan gjøre følgende:

 • Stoppe applikasjoner som kjører for øyeblikket

 • Starte installeringsprogrammet for applikasjoner

 • Vise nyttig informasjon om enheten

 • Starte Norton Mobile Utilities-applikasjonen

Applikasjonsinnstillinger gjør at du kan konfigurere alternativene for Norton Mobile Utilities-miniprogram og varsler.

Konfigurere applikasjonsinnstillinger

 1. Kjør applikasjonen Norton Mobile Utilities på startskjermen.

 2. Tapp på menyikonet på statuslinjen på nettbrettet, eller trykk på menyknappen på telefonen, og tapp så på Innstillinger.

 3. I kategorien Applikasjonsinnstillinger på startskjermen, tapper du og velger dataene som skal vises for Hastighetsøkning og Plansporing.

 4. Under Widget Buttons velger du velger du funksjonen du vil skal vises på den første og andre knappen på Norton Mobile Utilities-miniprogrammet.

 5. På Miniprogrampanelet kan du konfigurere følgende alternativer:

  • Lagringsplass/data

  • Gjeldende sms-antall

  • Gjeldende ringeminutter

  Tapp på hvert av alternativene og velg deretter databruken du ønsker skal vises på miniprogrampanelet.

 6. Under Varsler tapper du på Varslingstype, og velger varslingsalternativet.

 7. Tapp på Varsel om intern lagringsplass, og velg lagringsplassnivået du ønsker å få varsler om.

 8. Hvis du vil motta varsler om endringer av plan, merker du av for Be om bekreftelse av endringer i lokal plan under Innstillinger for plansporing.

 9. På Batteriprofil krysser du av for Bekreftelsesinnstilling hvis du ønsker å motta bekreftelse når batterimoduset endres.

 10. Når du er ferdig med å konfigurere applikasjonsinnstillingene, går du ut fra vinduet Innstillinger.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v78496132_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Android 2.x, Android 3.x, Android 4.x
Sist endret: 05/03/2013