Administrer Sikkerhetskopisett - Hva

Norton 360 Online sikkerhetskopierer filer i filkategorier som bilder, musikk eller video. Hver filkategori har et sett filtyper. Når du velger en bestemt filkategori til sikkerhetskopiering, legger Norton 360 Online automatisk alle filene som tilhører den aktuelle kategorien, til i sikkerhetskopisettet. Du må også angi kilden du vil at Norton 360 Online skal sikkerhetskopiere filer fra. Norton 360 Online sikkerhetskopierer alle filer som tilhører den valgte kategorien, i kilden du valgte.

Du kan også legge til filtyper du ønsker, eller fjerne filtyper i en sikkerhetskopifilkategori.

Kategorien Hva inneholder følgende seksjoner:

Kilder

Her kan du velge plasseringen på datamaskinen du vil at Norton 360 Online skal sikkerhetskopiere fra.

Du kan bruke koblingen Oppdater liste hvis en plassering ikke vises på listen.

Filtyper

Lar deg inkludere eller utelate en filkategori for sikkerhetskopiering

Du får følgende alternativer:

 • Liste over filkategorier

  Lar deg inkludere eller utelate en filkategori i sikkerhetskopien.

  Du kan merke av eller fjerne avmerkingen ved en filkategori hvis du vil inkludere eller utelate den fra sikkerhetskopisettet. Når du klikker på filkategorien, åpner Norton 360 Online et vindu, der du kan se listen med tilgjengelige filer i filkategorien. I dette vinduet kan du også se plasseringen til filene.

 • Rediger filtype

  Med dette alternativet kan du aktivere og deaktivere alternativet Konfigurer

  Du kan bruke alternativet Konfigurer til å håndtere filtyper i en bestemt filkategori.

 • Konfigurer

  Her kan du legge til filtyper i en filkategori eller slette filtyper fra en kategori

  Når du legger til en filtype i en filkategori, kategoriserer Norton 360 Online filene med filtypen du la til, i den aktuelle filkategorien. La oss for eksempel si at du vil sikkerhetskopiere dokumenter med filtype .fm i kategorien Office-dokumenter. Da legger du til filtypen .fm i kategorien Office-dokumenter.

 • Legg til eller utelat filer og mapper

  Du kan inkludere filer og mapper i sikkerhetskopisettet

  Du kan utelate filer og mapper fra sikkerhetskopisettet Du kan også vise filene og mappene som du la til i sikkerhetskopien eller utelot fra sikkerhetskopien.

  Du kan også fjerne et element fra tabellen. Når du har fjernet et element, legges det tilbake i tilsvarende filkategori.

Du kan bruke alternativet Lagre innstillinger til å lagre endringene du har utført i kategorien Hva.

Filnavn med bestemte tegn sikkerhetskopieres ikke, for å sikre sikkerhetskopienes integritet. Dette inkluderer filnavn som begynner med en tilde (~), f.eks. "~eksempel,". Slike filer antas som regel å være midlertidige filer.

Legge filer og mapper til et sikkerhetskopisett

Utelate filer og mapper fra sikkerhetskopisett

Legge til eller redigere en filtype i en filkategori for sikkerhetskopier

Om filtyper for sikkerhetskopiering

Om sikkerhetskopisett

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7821397_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/11/2011