Andre produkter

Optimalisering

Når søkeaktiviteten til Norton 360 Online er fullført, viser vinduet Optimalisering en oversikt over hver aktivitet og et kort sammendrag av resultatene.

Norton 360 Online utfører følgende PC-optimaliseringsoppgaver du har valgt:

Midlertidige Internet Explorer-filer

Sletter de midlertidige filene som forblir på PCens harddisk etter surfing på Internett.

Midlertidige Windows-filer

Sletter unødvendige filer som forblir i midlertidige Windows-mapper etter installasjon eller oppdatering av programmer.

Logg for Internet Explorer

Sletter unødvendig websidehistorikk som lagres i nettleserens loggmappe.

Diskoptimalisering

Defragmenterer harddisken og ledig plass.

Registeropprydding

Sletter unøyaktige og utdaterte oppføringer i Windows-registeret som kan føre til feil.

Basert på PC-optimalisering -alternativene du valgte, kjører Norton 360 Online bestemte oppgaver i vinduet Optimalisering. Hvis du for eksempel har valgt alternativet Diskoptimalisering, vises kun diskoptimaliseringsoppgaven i vinduet Optimalisering

I kolonnen til høyre under Status kan du se om en oppgave er fullført, om problemer ble funnet, om en handling ble avbrutt eller om flere handlinger gjenstår. Når aktivitetene er fullførte, kan du vise mer spesifikke opplysninger om hvilke handlinger som gjenstår.

Du kan klikke på linken Vis detaljer i kolonnen Status for å vise detaljert informasjon for enkelte aktiviteter.

Hvis det finnes et problem som krever at du gjør mer, vises en melding i kolonnen Status, som forteller deg hva du bør gjøre.

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Om behandling av risikoelementer som oppdages ved gjennomsøking

Handlinger du kan utføre hvis Norton 360 Online ikke kan reparere en fil

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7786151_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 16/10/2011