Andre produkter

Optimalisering pågår

Norton 360 Online kjører én eller flere oppgaver for øyeblikket. I venstre kolonne, under Søk, kan du se listen over søkeaktivitet. Du kan vise mer informasjon om aktiviteten som pågår for øyeblikket, nederst på siden.

Norton 360 Online utfører følgende PC-optimaliseringsoppgaver du har valgt:

Midlertidige Internet Explorer-filer

Sletter de midlertidige filene som forblir på PCens harddisk etter surfing på Internett.

Midlertidige Windows-filer

Sletter unødvendige filer som forblir i midlertidige Windows-mapper etter installasjon eller oppdatering av programmer.

Logg for Internet Explorer

Sletter unødvendig websidehistorikk som lagres i nettleserens loggmappe.

Diskoptimalisering

Defragmenterer harddisken og ledig plass.

Registeropprydding

Sletter alle unøyaktige og utdaterte oppføringer i Windows-registeret som kan skape feil.

Basert på PC-optimalisering -alternativene du valgte, kjører Norton 360 Online bestemte oppgaver i vinduet Optimalisering. Hvis du for eksempel har valgt alternativet Diskoptimalisering, vises kun diskoptimaliseringsoppgaven i vinduet Optimalisering.

I kolonnen til høyre under Status kan du se om en oppgave er fullført eller om flere handlinger gjenstår. Når aktivitetene er fullførte, viser vinduet Optimalisering mer spesifikke opplysninger om videre handlinger som må utføres.

Mens en aktivitet pågår, kan du minimere vinduet. Du kan om nødvendig også avbryte et pågående søk. Du kan også hoppe over en aktivitet. I noen tilfeller kan du midlertidig stoppe en aktivitet.

Hvis du vil slå av datamaskinen etter at aktivitetene er fullført, merk av for Slå av datamaskinen etter fullføring, nederst i vinduet.

Norton 360 Online åpner og lukker vinduet Optimalisering automatisk, hvis du kjører en PC-optimaliseringsaktivitet sammen med følgende oppgaver:

  • LiveUpdate

  • Sikkerhetskopi

  • Fullstendig systemsøk

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Om behandling av risikoelementer som oppdages ved gjennomsøking

Handlinger du kan utføre hvis Norton 360 Online ikke kan reparere en fil

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7786149_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 16/10/2011