Brannmurregler: beskrivelse

Sammendraget av regler i Legg til regel -veiviseren viser alle brannmurregler, enten med navn eller beskrivelse.

I beskrivelsesskjermen i Legg til regel -veiviseren eller vinduet Endre regel, kan du velge en beskrivelse for Smart brannmur-regler. Ettersom noen typer kommunikasjon krever flere regler, må du angi en spesifikk beskrivelse.

Etter at du har angitt en beskrivelse av regelen, kan du gå videre til neste skjerm i vinduet Legg til regel -veiviseren der du får se en oppsummering av regelkriteriene. Når du har bekreftet kriteriene, oppretter brannmuren en ny generell regel med de angitte kriteriene.

Du kan ikke opprette brannmurtrafikkregler der alle kriteriene er like kriteriene til en eksisterende trafikkregel.

Bruke veiviseren Legg til regel

Om brannmurregler

Legge til trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7762404_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 15/02/2011