Andre produkter

Brannmurregler: kommunikasjon

Ved Internett-kommunikasjon brukes ulike protokoller og porter. Du kan angi protokolltype og porter som kriterier i en brannmurregel.

Velg protokollene for denne regelen. Velg mellom følgende alternativer:

TCP

Regelen gjelder for TCP-kommunikasjon (Transmission Control Protocol).

UDP

Regelen gjelder for UDP-kommunikasjon (User Datagram Protocol).

TCP og UDP

Regelen gjelder for TCP- og UDP-kommunikasjon.

ICMP

Regelen gjelder for ICMP-kommunikasjon (Internet Control Message Protocol).

Dette alternativet er bare tilgjengelig når du legger til en trafikkregel, endrer en trafikkregel, eller endrer en programregel som håndterer ICMP-trafikk.

ICMPv6

Regelen gjelder for ICMP-kommunikasjon (Internet Control Message Protocol for Internet Protocol versjon 6).

Dette alternativet er bare tilgjengelig når du legger til en trafikkregel, endrer en trafikkregel, eller endrer en programregel som håndterer ICMPv6-trafikk.

Alle

Regelen gjelder for alle protokoller det er støtte for.

Når du velger dette alternativet, kan du ikke angi hvilke kommunikasjonstyper eller porter som gjelder for regelen.

Ved UDP-kommunikasjon analyserer regelen bare det første datagrammet. Hvis regelen gjelder, brukes samme handling for alle påfølgende UDP-datagram som går i begge retninger mellom de samme endepunktene.

Velg riktige porter for denne regelen. Velg mellom følgende alternativer:

Alle typer kommunikasjon (alle porter, lokale og eksterne)

Regelen gjelder for kommunikasjon som bruker en hvilken som helst port.

Bare kommunikasjon som passer med alle typene og portene som er oppført nedenfor.

Regelen gjelder for porter som finnes i listen. Du kan legge til og fjerne porter på listen.

Du kan angi portene ved å velge fra de oppførte portene eller ved å legge til bestemte porter eller portområder. Hvis du velger ICMP- eller ICMv6-protokoll, må du angi kommandoene. Dette gjør du ved å velge en kommando fra de oppførte kommandoene eller ved å legge til bestemte kommandoer eller kommandoområder.

Når du velger dette alternativet, blir Legg til -valget tilgjengelig. Du kan bruke dette alternativet til å angi en port eller en kommando. Bruk alternativet Fjern for å fjerne et element fra listen.

Bruke veiviseren Legg til regel

Om brannmurregler

Legge til trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7762398_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 15/02/2011