Brannmurregler: datamaskiner

Kommunikasjon kan inntreffe mellom din datamaskin og andre datamaskiner på nettverket. Du kan sette opp tilgangsbegrensninger for alle datamaskiner som har tilgang til din datamaskin.

Velg datamaskinene du ønsker at regelen skal gjelde for. Velg mellom følgende alternativer:

Alle datamaskiner

Regelen gjelder for alle datamaskiner.

Alle datamaskiner i det lokale delnettet

Regelen gjelder bare for datamaskiner i det lokale delnettet.

Organisasjonsnettverk er delt inn i delnett for å gjøre Internett-kommunikasjon mer effektiv. Et delnett representerer alle datamaskinene i samme lokalnett.

Bare datamaskinene eller områdene som er angitt nedenfor

Regelen gjelder bare for datamaskinene, områdene eller domenene som er angitt.

Du kan angi navnene og adressene på datamaskiner som regelen gjelder for. Detaljene til de angitte datamaskinene vises på listen. Du kan også fjerne datamaskiner fra listen.

Når du velger dette alternativet, blir Legg til -valget tilgjengelig. Du kan bruke dette alternativet til å legge til en datamaskin på listen. Du kan bruke Fjern for å fjerne en datamaskin fra listen.

Bruke veiviseren Legg til regel

Om brannmurregler

Legge til trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7762395_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 15/02/2011