Brannmurregler: tilkoblinger

Følgende typer kommunikasjon kan forekomme mellom din datamaskin og andre datamaskiner på Internett:

Innkommende

Innkommende forbindelser omfatter kommunikasjon fra andre datamaskiner til din datamaskin.

Utgående

Utgående forbindelser omfatter kommunikasjon fra din datamaskin til andre datamaskiner.

Inngående og utgående

Inngående og utgående forbindelser omfatter både inngående og utgående kommunikasjon til og fra din datamaskin.

Velg typen forbindelse regelen skal gjelde for. Velg mellom følgende alternativer:

Forbindelser til andre datamaskiner

Regelen gjelder utgående forbindelser fra datamaskinen din til en annen datamaskin.

Forbindelser fra andre datamaskiner

Regelen gjelder innkommende forbindelser fra en annen datamaskin til din datamaskin.

Forbindelser til og fra andre datamaskiner

Regelen gjelder både for innkommende og utgående forbindelser.

Bruke veiviseren Legg til regel

Om brannmurregler

Legge til trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7762392_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 15/02/2011