Brannmurregler: handling

Du kan opprette en regel som styrer måten andre datamaskiner på nettverket får tilgang til datamaskinen din på, basert på ulike kriterier. Noen av kriteriene er protokolltype, porter, Internett-adresse og kommunikasjonsretning.

Velg handlingen regelen skal utføre hvis alle kriterier oppfylles. Velg mellom følgende alternativer:

Tillat

Tillater at denne typen kommunikasjon finner sted

Ta for eksempel en trafikkregel med følgende kriterier: alle innkommende forbindelser fra Internett-adresse 192.168.1.1 via port 8080. Når du velger Tillat, tillater Smart brannmur alle tilkoblinger som stemmer overens med andre kriterier for denne trafikkregelen.

Blokker

Forhindrer at denne typen kommunikasjon finner sted

Ta for eksempel en trafikkregel med følgende kriterier: alle innkommende forbindelser fra Internett-adresse 192.168.1.1 via port 8080. Når du velger Blokker, blokkerer Smart brannmur alle tilkoblinger som stemmer overens med de andre kriteriene for denne trafikkregelen.

Overvåk

Oppdaterer hendelsesloggen hver gang kommunikasjon av denne typen finner sted

Med dette alternativet kan du holde øye med hvor ofte denne regelen brukes. Norton Business Suite varsler deg hver gang trafikk som stemmer overens med kriteriene for overvåkningsregelen, passerer gjennom datamaskinen. Du kan se hendelsesloggen under kategorien Brannmur - Aktivitet i Sikkerhetslogg -vinduet.

Norton Business Suite oppretter egne handlingsregler som tillater eller blokkerer programmer som kun har en Overvåk -regel tilknyttet seg. Overvåk -regelen må ha en høyere rangering enn handlingsregelen for at nettverkshendelsen relatert til programmet skal loggføres.

Overvåkingsregelen logger nettverkshendelsene. Men du må opprette enda en Tillat- eller Blokker-regel hvis du vil tillate eller blokkere nettverkstrafikken.

Bruke veiviseren Legg til regel

Om brannmurregler

Legge til trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v7762389_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 20/04/2011