Planlegge sikkerhets- og ytelsessøk

Bruk innstillingene for oppgaveplanlegging for å få Norton til å undersøke systemet automatisk for å finne sikkerhets- og ytelsesproblemer. Du kan angi når og hvor ofte Norton skal utføre disse undersøkelsene.

Du har følgende alternativer for tidsplanlegging av sikkerhets- og ytelseskontroller:

Automatisk (anbefalt)

Undersøk PC-en for sikkerhets- og ytelsesproblemer når PC-en er inaktiv.

Denne innstillingen gir maksimal beskyttelse.

Ukentlig

Undersøk PC-en én eller flere ganger i uken etter sikkerhets- og ytelsesproblemer.

Du kan velge ukedagene og klokkeslettet kontrollen skal utføres på.

Månedlig

Undersøk PC-en én gang i måneden etter sikkerhets- og ytelsesproblemer.

Du kan velge hvilken dag og hvilket klokkeslettet kontrollen skal utføres på.

Manuell plan

Ikke utføre tidsplanlagte sikkerhets- eller ytelsessøk på PC-en.

Hvis du velger dette alternativet, bør du utføre manuelle sikkerhets- og ytelsessøk på PC-en av og til, slik at du opprettholder beskyttelsen.

Ytelsen til datamaskinen blir best mulig hvis du setter opp en plan slik at viktige handlinger utføres mens datamaskinen er inaktiv. Når du setter opp en ukentlig eller månedlig plan for søk, og merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv, gjennomsøker Norton datamaskinen når den er inaktiv. Symantec anbefaler at du merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv for at datamaskinen skal yte best mulig.

Planlegge sikkerhets- og ytelsessøk

  1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

  2. Klikk på Oppgaveplanlegging under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Velg et alternativ i kategorien Planlegging, under Planlegge.

    Hvis du velger Ukentlig eller Månedlig, må du velge klokkeslett og dag/dato for kjøring av automatiske oppgaver. Du har også mulighet til å angi at de automatiske oppgavene bare skal kjøres når datamaskinen er inaktiv.

  4. Klikk på Bruke, og klikk deretter på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v7734375_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 13/12/2016