Planlegge sikkerhets- og ytelsessøk

Bruk innstillingene for oppgaveplanlegging for å få Norton til å undersøke systemet automatisk for å finne sikkerhets- og ytelsesproblemer. Du kan angi når og hvor ofte Norton skal utføre disse undersøkelsene.

Du har følgende alternativer for tidsplanlegging av sikkerhets- og ytelseskontroller:

Automatisk (anbefalt)

Undersøk PC-en for sikkerhets- og ytelsesproblemer når PC-en er inaktiv.

Denne innstillingen gir maksimal beskyttelse.

Ukentlig

Undersøk PC-en én eller flere ganger i uken etter sikkerhets- og ytelsesproblemer.

Du kan velge ukedagene og klokkeslettet kontrollen skal utføres på.

Månedlig

Undersøk PC-en én gang i måneden etter sikkerhets- og ytelsesproblemer.

Du kan velge hvilken dag og hvilket klokkeslettet kontrollen skal utføres på.

Manuell plan

Ikke utføre tidsplanlagte sikkerhets- eller ytelsessøk på PC-en.

Hvis du velger dette alternativet, bør du utføre manuelle sikkerhets- og ytelsessøk på PC-en av og til, slik at du opprettholder beskyttelsen.

Ytelsen til datamaskinen blir best mulig hvis du setter opp en plan slik at viktige handlinger utføres mens datamaskinen er inaktiv. Når du setter opp en ukentlig eller månedlig plan for søk, og merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv, gjennomsøker Norton datamaskinen når den er inaktiv. Symantec anbefaler at du merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv for at datamaskinen skal yte best mulig.

Planlegge sikkerhets- og ytelsessøk

  1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet i Norton.

  2. Klikk på Oppgaveplanlegging i vinduet Innstillinger.

  3. Velg et alternativ i kategorien Planlegging, under Planlegge.

    Hvis du velger Ukentlig eller Månedlig, må du velge klokkeslett og dag/dato for kjøring av automatiske oppgaver. Du har også mulighet til å angi at de automatiske oppgavene bare skal kjøres når datamaskinen er inaktiv.

  4. Klikk på Bruk og deretter på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7734375_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018