Planlegging av sikkerhets- og ytelsessøk

Bruk Innstillinger for oppgaveplanlegging til å angi at Norton 360 Online skal undersøke systemet ditt automatisk og se etter sikkerhets- og ytelsesproblemer. Du kan angi når og hvor ofte Norton 360 Online skal utføre disse undersøkelsene.

Du har følgende alternativer for tidsplanlegging av sikkerhets- og ytelseskontroller:

Automatisk (anbefalt)

Undersøk PCen for sikkerhets- og ytelsesproblemer når PCen er inaktiv.

Denne innstillingen gir maksimal beskyttelse.

Ukentlig

Undersøk PCen en eller flere ganger i uken etter sikkerhets- og ytelsesproblemer.

Du kan velge ukedagene og klokkeslettet kontrollen skal utføres på.

Månedlig

Undersøk PCen en gang i måneden etter sikkerhets- og ytelsesproblemer.

Du kan velge hvilken dag og hvilket klokkeslettet kontrollen skal utføres på.

Manuell plan

Ikke utføre tidsplanlagte sikkerhets- eller ytelsessøk på PCen.

Hvis du velger dette alternativet, bør du utføre manuelle sikkerhets- og ytelsessøk på PCen av og til, slik at du opprettholder beskyttelsen.

Ytelsen til datamaskinen blir best mulig hvis du setter opp en plan slik at viktige handlinger utføres mens datamaskinen er inaktiv. Når du setter opp en ukentlig eller månedlig plan for søk og merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv, gjennomsøker Norton 360 Online datamaskinen mens den er inaktiv. Symantec anbefaler at du merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv for at datamaskinen skal yte best mulig.

Slik planlegger du sikkerhets- og ytelsessøk

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Oppgaveplanlegging i Innstillinger -vinduet.

  3. Velg et alternativ i kategorien Planlegging, under Planlegge.

    Hvis du velger Ukentlig eller Månedlig, må du velge klokkeslett og dag/dato for kjøring av automatiske oppgaver. Du har også mulighet til å angi at de automatiske oppgavene bare skal kjøres når PCen er inaktiv.

  4. Klikk på Bruk.

  5. Klikk på Lukk.

Om planlegging av automatiske oppgaver

Om innstillingene for Oppgaveplanlegging

Om planlegging av sikkerhetskopiering

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7734375_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/10/2011