Andre produkter

Om generelle innstillinger for brannmur

Med Generelle innstillinger for Smart brannmur kan du aktivere generelle brannmurfunksjoner og tilpasse portene datamaskinen din bruker til å vise websider. Velg mellom følgende alternativer:

Uvanlige protokoller

Avgjør hvordan Smart brannmur håndterer uvanlige protokoller.

Tilbakestilling av brannmur

Tilbakestiller Smart brannmur til standardtilstanden.

Du kan bruke alternativet Tilbakestill for å sikre at alle anbefalte brannmurregler og -innstillinger er i bruk.

Hvis du tilbakestiller brannmuren, fjerner du alle egendefinerte regler eller innstillinger du har stilt inn. Derfor viser Norton 360 Online en bekreftelsesdialogboks når du tilbakestiller brannmuren.

Stealth-blokkerte porter

Sikrer at blokkerte og inaktive porter ikke reagerer på tilkoblingsforsøk.

Forhindrer aktive porter fra å reagere på tilkoblingsforsøk med uriktig kilde- eller målinformasjon.

Tilstandsbevisst protokollfilter

Tillater automatisk Internett-trafikk som stemmer overens med koblinger et program åpner.

Merk av for dette alternativet for å gjøre følgende:

  • Analysere nettverkstrafikken som går via datamaskinen.

  • Blokkere mistenkelige programmer som forsøker å koble seg til datamaskinen.

Automatisk fil-/skriverdelingsstyring

Denne funksjonen gjør det mulig for datamaskiner på nettverket å dele ressurser, som filer, mapper og skrivere (som er lokalt tilkoblet).

Blokker all nettverkstrafikk

Blokkerer all nettverkskommunikasjon til og fra datamaskinen.

Om brannmurinnstillinger

Om Norton 360 Online-innstillinger

Tilpasse innstillinger for Norton 360 Online

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7723027_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011