Innstillinger for automatisk beskyttelse

Innstillinger for automatisk beskyttelse lar deg konfigurere oppstartsbeskyttelse og sanntidsbeskyttelse for Norton. Du kan konfigurere disse innstillingene og endre måten Norton oppdager og fjerner trusler på. Søk i flyttbare medier søker etter virus når du setter inn flyttbare medier.

Søk i flyttbare medier fullføres på et par sekunder. Rask innsetting og utløsing av flyttbare medier kan føre til en advarsel om at enheten er i bruk. Hvis det er den første gangen du får tilgang til et flyttbart medium på denne datamaskinen, må du vente et par sekunder før du utløser den.

Oppstartsbeskyttelse øker sikkerheten når du starter datamaskinen. Oppstartsbeskyttelse sørger for at Auto-Protect kjøres under oppstarten. Dette gir Norton mulighet til å skanne filene før de brukes av andre programmer eller operativsystemet.

Du kan bruke alternativene for sanntidsbeskyttelse til å bestemme hva som skal gjennomsøkes. Det søker også etter ukjente sikkerhetsrisikoer på datamaskinen. Du kan bestemme hva som skal skje når en sikkerhetsrisiko eller noe som ser ut til å være en risiko blir funnet. Auto-Protect er en veldig viktig komponent i Sanntidsbeskyttelse, så du bør alltid la det være på.

Hvordan tilpasser jeg innstillingene for automatisk beskyttelse?

Auto-Protect lastes inn i minnet, og gir konstant beskyttelse mens du arbeider. Det ser etter virus og andre sikkerhetsrisikoer hver gang du kjører programmet på datamaskinen.

Auto-Protect ser også etter virus hver gang du setter inn flyttbare medier, går på nettet eller bruker dokumentfiler du har mottatt eller opprettet.

Tilpasse innstillingene for automatisk beskyttelse

 1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

 2. Klikk på Antivirus under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. I vinduet som vises stiller du inn alternativene slik du ønsker.

 4. Klikk på Bruk.

Standardinnstillingene anbefales for vanlige brukere. Hvis du slå av en funksjon midlertidig, bør du slå den på igjen så snart som mulig. Hvis du vil at lavrisikoelementer skal fjernes automatisk, må du konfigurere SONAR avansert modus.

Hvordan konfigurerer jeg SONAR avansert modus?

Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) gir sanntidsbeskyttelse mot trusler ved å oppdage ukjente sikkerhetsrisikoer på datamaskinen proaktivt. SONAR identifiserer spirende trusler basert på oppførselen til tilleggsprogrammer. Du kan bruke innstillingene for SONAR avansert modus til å konfigurere hvordan SONAR fjerner trusler.

Konfigurere SONAR til å fjerne trusler automatisk

 1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

 2. Klikk på Antivirus i Innstillinger -vinduet.

 3. Under Fjern risikoelementer automatisk flytter du bryteren til Alltid.

 4. Under Fjern risikoelementer hvis jeg ikke er til stede flytter du bryteren til Alltid.

 5. Klikk på Bruk.

Hvordan utelater jeg en fil fra Auto-Protect og søk?

Hvis du mener at Norton identifiserer et gyldig program som en sikkerhetsrisiko, kan du utelate filen fra Norton-søk.

Utelate filer fra Norton-søk

 1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

 2. Klikk på Antivirus under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på kategorien Søk og risikoer i innstillingsvinduet for Antivirus.

 4. Gjør ett av følgende under Utelatelser/lavrisiko :

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra søk og klikk på Konfigurer.

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra Auto-Protect, SONAR og Informasjon om nedlasting, og klikk på Konfigurer.

 5. Klikk på Legg til mapper i vinduet som åpnes, eller Legg til filer.

 6. Klikk på bla gjennom-ikonet i dialogboksen Legg til element. Velg elementet du vil utelate fra søkene, i dialogboksen som vises.

 7. Klikk på OK.

Hvordan legger jeg til e-postprogrammene POP3 og SMTP i beskyttede porter?

Norton beskytter e-postprogrammer som bruker POP3- eller SMTP-porter som ikke benytter seg av SSL. Symantec anbefaler at du kontrollerer POP3- og SMTP-portnumrene for e-postprogrammet for å sikre e-postbeskyttelse. Hvis e-postprogrammet ikke bruker standard portnumre, må du legge til portnumrene manuelt i vinduet Beskyttede porter. Funksjonen Beskyttede porter bidrar til å beskytte e-postprogrammet mot virus og andre sikkerhetstrusler.

Vanligvis får du portnumrene for e-postprogrammet fra Internett-leverandøren.

Legge til POP3- og SMTP-porter i Beskyttede porter

 1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

 2. Klikk på Antivirus under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på kategorien Søk og risikoer i innstillingsvinduet for Antivirus.

 4. Under Beskyttede porter klikker du på Konfigurer.

 5. Klikk på Legg til i vinduet Beskyttede porter.

 6. I vinduet Legg til port som skal beskyttes gjør du ett av følgende i rullegardinlisten Port Type :

  • Hvis du vil legge til porten for innkommende e-post, klikker du på POP3.

  • Hvis du vil legge til porten for utgående e-post, klikker du på SMTP.

 7. I boksen Port skriver du portnummeret.

  Portnummeret må være mellom 1 og 65535.

 8. Klikk på OK.

 9. Klikk på Bruk og deretter OK i vinduet Beskyttede porter.

 10. I Innstillinger -vinduet klikker du på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v7631626_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 11/05/2017