Om innstillinger for automatisk beskyttelse

Funksjonen Oppstartsbeskyttelse under kategorien Automatisk beskyttelse gir bedre sikkerhet helt fra du starter datamaskinen. Dette alternativet gir bedre sikkerhet, siden alle nødvendige komponenter for beskyttelse av datamaskinen starter samtidig med maskinen.

Med innstillingene for Sanntidsbeskyttelse i kategorien Automatisk beskyttelse, kan du styre gjennomsøking og overvåking av datamaskinen. De beskytter datamaskinen ved å sjekke etter virus og andre sikkerhetsrisikoer kontinuerlig.

Du kan bruke alternativene for sanntidsbeskyttelse til å bestemme hva som skal gjennomsøkes og hva det skal letes etter under søket. Det gir også avansert beskyttelse ved å proaktivt oppdage ukjente sikkerhetsrisikoer på datamaskinen. Du kan bestemme hva som skal skje når en sikkerhetsrisiko eller noe som ser ut til å være en risiko blir funnet.

Du kan bruke følgende sanntidsbeskyttelsesalternativer :

Auto-Protect

Auto-Protect lastes inn i minnet, og gir konstant beskyttelse mens du arbeider. Det ser etter virus og andre sikkerhetsrisikoer hver gang du kjører programmet på datamaskinen.

Auto-Protect ser også etter virus hver gang du setter inn flyttbare medier, går på nettet eller bruker dokumentfiler du har mottatt eller opprettet. Den overvåker også datamaskinen med tanke på uvanlig aktivitet som kan være tegn på en aktiv trussel.

Du kan beskyttes med følgende alternativ:

 • Søk i flyttbare medier

  Ser etter oppstartvirus når du bruker flyttbare medier

  Når det flyttbare mediet er blitt gjennomsøkt for systemvirus, gjennomsøkes det ikke igjen før det settes inn på nytt eller formateres. Hvis du fremdeles mistenker at et oppstartsvirus infiserer flyttbare medier, må du sørge for at Auto-Protect er slått på, slik at du kan søke gjennom det flyttbare mediet på nytt. Auto-Protect søker gjennom det flyttbare mediet når du setter det inn og åpner det fra Min datamaskin. Du kan også gjennomsøke det manuelt for å kontrollere at det ikke er infisert.

SONAR-beskyttelse

Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) gir sanntidsbeskyttelse mot trusler ved å oppdage ukjente sikkerhetsrisikoer på datamaskinen proaktivt.

SONAR identifiserer spirende trusler basert på oppførselen til programmer. SONAR er raskere enn de tradisjonelle, signaturbaserte trusseloppdagingsteknikkene. Det oppdager og beskytter også datamaskinen mot skadelig kode, selv før nye virusdefinisjoner er tilgjengelige gjennom LiveUpdate.

SONAR-beskyttelse omfatter følgende alternativer:

 • Beskyttelse for nettverksstasjon

  Med dette alternativet kan du beskytte alle nettverksstasjonene datamaskinen er koblet til. Du kan aktivere eller deaktivere beskyttelse av nettverksstasjoner. Ettersom nettverksstasjoner er utsatt for virus, anbefaler Symantec at du beholder dette alternativet aktivert for bedre beskyttelse.

 • SONAR avansert modus

  Norton Business Suite gir deg best kontroll over lavrisikotrusler hvis dette alternativet er slått på.

 • Fjern risikoelementer automatisk

  Med dette alternativet oppfører lavrisikotrusler seg som høyrisikotrusler når SONAR avansert modus er aktivert. Da fjerner Norton Business Suite trusselen automatisk, og varsler deg.

 • Fjern risikoelementer hvis jeg ikke er til stede

  Med dette alternativet kan Norton Business Suite fjerne lavrisikotrusler automatisk dersom det ikke får noen respons fra deg mens alternativet SONAR avansert modus er aktivert.

 • Vis blokkeringsvarsler fra SONAR

  Med dette alternativet kan du aktivere eller deaktivere blokkeringsvarsler fra SONAR. Norton Business Suite undertrykker blokkeringsvarsler fra SONAR hvis du angir alternativet Vis blokkeringsvarsler fra SONAR til Bare loggfør.

Tidlig oppstart av beskyttelse mot skadelig programvare

Denne funksjonen gir bedre beskyttelse ved å kjøre alle nødvendige sikkerhetskomponenter som blokkerer inntrengninger fra skadelig programvare i Norton Business Suite når du starter datamaskinen.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Windows 8.

Tilpasse innstillinger for Norton Business Suite

Om Antivirus innstillinger

Om Norton Business Suite-innstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v7631626_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013