Andre produkter

Gjenopprette - gjenopprette filer fra sikkerhetskopisett

Bruk gjenopprettingsfunksjonen til å kopiere filer som tidligere er sikkerhetskopiert, tilbake til PCen.

Når du gjenoppretter filer, kan du endre følgende innstillinger:

Gjenopprette fra

Viser sikkerhetskopisettet som de gjenopprettede filene skal hentes fra.

Du får følgende alternativer:

  • Som standard viser Norton 360 Online plasseringen av sikkerhetskopier fra det siste sikkerhetskopisettet du kjørte, samt filenes opprinnelige plassering. Du kan imidlertid endre gjenopprettingen fra sikkerhetskopisett til å gjenopprette filer fra et sikkerhetskopisett som Norton 360 Online tidligere har sikkerhetskopiert til.

  • Du kan bruke alternativet Vis alle til å velge riktig sikkerhetskopisett.

Filer

Viser samlet antall filer og samlet størrelse på filene du kan gjenopprette fra sikkerhetskopisettet du velger

Du får følgende alternativer:

  • Du kan bruke avmerkingsboksen Gjenopprett alle filer og kategorier til å merke av eller fjerne avmerkingen ved alle filkategorier.

  • Du kan velge hvilke filer i et bestemt sikkerhetskopisett du vil gjenopprette med Norton 360 Online. Du kan velge fil med koblingen Bla etter filer og mapper.

    Du kan vise totalt antall filer som du har valgt for gjenoppretting for det sikkerhetskopisettet du velger. Du kan også vise samlet størrelse på filene du velger for gjenoppretting.

  • Du kan søke etter filer og mapper etter navn for å legge til eller fjerne dem fra sikkerhetskopisettet som skal gjenopprettes. Du kan også søke etter filer med en bestemt filtype.

Filer du velger å ikke gjenopprette, forblir i sikkerhetskopieringen, og kan gjenopprettes på et annet tidspunkt.

Gjenopprette til

Viser hvor på PCen de gjenopprettede filene skal plasseres.

Du får følgende alternativer:

  • Som standard viser Norton 360 Online filenes opprinnelige plassering. Du kan gjenopprette til filenes opprinnelige plassering, eller navigere til en ny plassering å gjenopprette filene til.

Du kan bruke alternativet Endre hvis du vil endre plasseringen i Gjenopprette til.

Hvis du gjenoppretter filer til den opprinnelige plasseringen, erstatter Norton 360 Online filer på samme plassering som har samme navn som de gjenopprettede filene. Du kan velge en annen plassering for Gjenopprette til for å unngå å erstatte filer.

Hvis du har installert Norton 360 Online på nytt, må du kontrollere at du har valgt riktig sikkerhetskopisett når du gjenoppretter data for datamaskinen. Du kan bruke knappen Vis alle til å velge riktig sikkerhetskopisett.

Du kan gjenopprette filene med koblingen Gjenopprett filer. Hvis filene i målplasseringen har samme navn som den gjenopprettede filen, spør Norton 360 Online om du vil overskrive filen. Du kan bruke avmerkingsboksen Husk denne avgjørelsen i dialogboksen Bekreft overskriving hvis du vil gjenopprette alle filer til den opprinnelige plasseringen.

Gjenopprette filer

Velge filer som skal gjenopprettes

Gjenopprette en fil fra sikkerhetskopisettet på Norton Backup Drive

Velge en målplassering for gjenoppretting

Gjenopprette filer med Norton 360 Online Autokjør gjenoppretting

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7520592_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/07/2011