Omdømmeinformasjon i brannmurvarsler

Brannmurvarsler underretter deg om tilkoblingsforsøk fra andre datamaskiner, og om forsøk på tilkobling til andre datamaskiner utført av programmer på datamaskinen din. Omdømmeinformasjonen i brannmurvarslene hjelper deg å ta mer informerte avgjørelser om du vil tillate eller blokkere kommunikasjonsforsøkene til nettverksprogrammer.

Du kan bruke omdømmeinformasjon til å vurdere påliteligheten til alle programmer og prosesser som kjører med nettverkstilgang på datamaskinen. Den omdømmebaserte sikkerhetsteknologien gir omdømmevurderinger for hver fil på Internett, basert på informasjon som er samlet fra Norton-kunder.

Norton innhenter spesifikk informasjon som filnavn og hash-nøkkel for filen, og sender denne informasjonen til Symantec-serveren. Symantecs servere analyserer filinformasjonen og gir filen et klareringsnivå. Denne omdømmeinformasjonen sendes tilbake til datamaskinen. Ut fra omdømmeinformasjonen om programmet kan du tillate eller blokkere innkommende eller utgående trafikk. Hvis noen av filene er mistenkelige eller sårbare, gir Norton dem klareringsnivået Dårlig eller Farlig.

Datamaskinen må være koblet til Internett for at du skal få tilgang til den nyeste omdømmeinformasjonen fra Symantec. Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, bruker Norton omdømmeinformasjon som er tilgjengelig lokalt.

I venstre rute i brannmurvarslene finner du følgende omdømmeinformasjon:

Utbredelse

Viser brukerutbredelsen til filen. Disse dataene er basert på informasjon fra millioner av brukere av Norton fellesskapsovervåkning samt Symantecs egen analyse.

Kategoriene er:

 • Veldig få brukere

  Angir at filen er brukt av veldig få brukere.

 • Få brukere

  Angir at filen er brukt av et gjennomsnittlig antall brukere.

 • Mange brukere

  Angir at filen er brukt av et svært høyt antall brukere.

Alder

Indikerer alderen på filen, basert på data fra millioner av brukere av Norton fellesskapsovervåkning samt Symantecs egen analyse.

Klareringsnivå

Viser klareringsnivået til filen.

Symantec gir følgende klareringsnivåer:

 • Klarert - Angir at filen er Norton-klarert.

 • God - Symantec har sterke indikasjoner på at filen er klarert.

 • Ikke bevist - Symantec har ikke nok informasjon om filen til å tildele den et klareringsnivå.

  Filen er verken trygg eller utrygg.

 • Dårlig - Symantec har bare enkelte indikasjoner på at filen ikke er klarert.

 • Farlig - Symantec har sterke indikasjoner på at filen ikke er klarert.

  Filen er mistenkelig og kan skade datamaskinen.

Hvis omdømmet i vinduet Brannmurvarsel vises som Dårlig eller Farlig, anbefaler Symantec at du velger Avslutt eller Alltid blokker i rullegardinlisten Alternativer. Denne handlingen avslutter eller blokkerer alle tilgangsforsøk fra programmet eller prosessen. Dette programmet eller denne prosessen er mistenkelig, og kan skade datamaskinen.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v73923944_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 21/06/2018