Om omdømmeinformasjonen i brannmurvarsler

Brannmurvarsler varsler deg om tilkoblingsforsøk fra andre datamaskiner og om forsøk på tilkobling til andre datamaskiner utført av programmer på din datamaskin. Omdømmeinformasjonen i brannmurvarslene hjelper deg å ta mer informerte avgjørelser om du vil tillate eller blokkere kommunikasjonsforsøkene til nettverksprogrammer.

Du kan bruke omdømmeinformasjon til å vurdere påliteligheten til alle programmer og kjørende prosesser med nettverkstilgang på datamaskinen. Den omdømmebaserte sikkerhetsteknologien gir omdømmevurderinger for hver fil på Internett, basert på informasjon som er samlet fra Norton-kunder.

Norton Business Suite innhenter spesifikk informasjon som filnavn og hash-nøkkel for filen, og sender denne informasjonen til Symantec-serveren. Symantecs servere analyserer filinformasjonen og gir filen et klareringsnivå. Denne omdømmeinformasjonen sendes tilbake til datamaskinen. Ut fra omdømmeinformasjonen om programmet kan du tillate eller blokkere innkommende eller utgående trafikk. Hvis noen av filene er mistenkelige eller sårbare, gir Norton Business Suite dem klareringsnivået Dårlig eller Farlig.

Datamaskinen må være koblet til Internett for at du skal kunne få tilgang til den nyeste omdømmeinformasjonen fra Symantec. Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, bruker Norton Business Suite omdømmeinformasjon som er tilgjengelig lokalt.

I venstre rute i brannmurvarslene finner du følgende omdømmeinformasjon:

Stabilitet

Viser stabilitetsrangeringen for filen på datamaskinen.

Stabilitetsrangeringen er avhengig av hvor ofte programmet krasjer. De ulike stabilitetsrangeringene er som følger:

 • Pålitelig

  Angir at programmet er pålitelig.

 • Stabilt

  Angir at programmet er forholdsvis stabilt. Men det hender at det krasjer.

 • Noe ustabilt

  Angir at programmet er noe ustabilt.

 • Ustabilt

  Angir at programmet er ustabilt.

 • Veldig ustabilt

  Angir at programmet ofte krasjer.

 • Ukjent

  Angir at krasjhistorikken for programmet ikke er kjent.

Stabilitetsrangeringene varierer etter operativsystemet.

Utbredelse

Viser brukerutbredelsen til filen. Disse dataene er basert på informasjon fra millioner av brukere av Norton fellesskapsovervåkning samt Symantecs egen analyse.

Kategoriene er:

 • Veldig få brukere

  Indikerer at filen er brukt av meget få brukere.

 • Få brukere

  Indikerer at filen er brukt av et gjennomsnittlig antall brukere.

 • Mange brukere

  Indikerer at filen er brukt av et svært høyt antall brukere.

Alder

Indikerer alderen på filen, basert på data fra millioner av brukere av Norton fellesskapsovervåkning samt Symantecs egen analyse.

Klareringsnivå

Viser klareringsnivået til filen.

Symantec gir følgende klareringsnivåer:

 • Klarert av Norton - Angir at filen er Norton-klarert.

 • Godt - Symantec har sterke indikasjoner på at filen er klarert.

 • Ikke bevist : Symantec har ikke nok informasjon om filen til å tildele et klareringsnivå til den.

  Filen er verken trygg eller utrygg.

 • Dårlig : Symantec har bare enkelte indikasjoner på at filen ikke er klarert.

 • Farlig : Symantec har sterke indikasjoner på at filen ikke er klarert.

  Filen er mistenkelig, og kan skade datamaskinen.

Hvis vinduet Sikkerhetsvarsel viser omdømmet Dårlig eller Farlig, anbefaler Symantec at du velger Avslutt eller Alltid sperre i rullegardinmenyen Alternativer. Denne handlingen avslutter eller blokkerer alle tilgangsforsøk fra programmet eller prosessen. Dette programmet eller denne prosessen er mistenkelig, og kan skade datamaskinen.

Om omdømmebrannmuren

Om Norton fellesskapsovervåkning

Om Smart brannmur

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v73923944_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013