Om omdømmebrannmuren

Omdømmebrannmuren gjør Norton Business Suite i stand til å ta avgjørelser for brannmuren basert på informasjon om klareringen til programmer og kjørende prosesser med nettverkstilgang. Det gir omdømmeinformasjonen i brannmurvarsler. Brannmuren varsler deg om tilkoblingsforsøk fra andre datamaskiner og om forsøk på tilkobling til Internett eller andre datamaskiner utført av programmer på din datamaskin. Du kan bruke omdømmeinformasjonen i brannmurvarslene til å ta avgjørelser om du vil tillate eller blokkere kommunikasjonsforsøkene til nettverksprogrammer.

I tillegg kan du identifisere eventuelle mistenkelige eller sårbare programmer som prøver å få tilgang til kommunikasjonsnettverket.

Hvis Automatisk programstyring er satt til Aggressiv eller Automatisk, konfigurerer Norton Business Suite automatisk innstillinger for Internett-tilgang for nettaktiverte programmer når de kjøres for første gang. Når et program prøver å få tilgang til Internett første gang, oppretter Automatisk programstyring en regel for det.

Automatisk programstyring konfigurerer kun nettverkstilgang for de programversjonene Symantec gjenkjenner som sikre. Norton Business Suite blokkerer alle infiserte programmer eller prosesser som prøver å koble til Internett.

Hvis du imidlertid har slått av Automatisk programstyring, viser Norton Business Suite brannmurvarsler hver gang et program eller en prosess prøver å få tilgang til nettverket. Du må angi innstillinger for Internett-tilgang manuelt i brannmurvarslene for all innkommende og utgående trafikk. Du kan bruke omdømmedetaljene som vises til venstre i brannmurvarselet, til å bestemme deg.

Hvis du vil vite mer om omdømmeinformasjon i brannmurvarsler, Om omdømmeinformasjonen i brannmurvarsler

Om brannmurregler

Om Norton fellesskapsovervåkning

Om Smart brannmur

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v73923941_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013