Andre produkter

Reparer alle

De fleste problemer, som oppdagelse av virus og spionprogrammer og brannmurinnstillinger, løses automatisk. Men enkelte problemer krever at du griper inn.

Vinduet Reparer alle viser følgende opplysninger:

  • Problemer som krever at du gjør noe.

  • Beskyttelsesfunksjonene som er deaktivert og må aktiveres for at beskyttelsen skal være omfattende.

Kolonnen Beskrivelse viser en liste over problemene som Norton 360 Online har identifisert, med en beskrivelse av hvert problem. Kolonnen Handling viser de foretrukne handlingene for et bestemt problem. Du kan klikke på koblingen ved siden av et problem hvis du vil la Norton 360 Online løse problemet. Du kan også bruke Reparer alle hvis du vil reparere alle problemene som vises i vinduet Reparer alle.

Det er mulig at du må gå til et annet vindu eller program for å løse visse problemer.

Følgende reparasjonshandlinger krever at du gjør noe:

  • Noen elementer krever at du starter datamaskinen på nytt, som for eksempel Norton 360 Online-oppdateringer.

    Meldingen Start på nytt for å ta i bruk endringer krever at du bekrefter at du vil starte datamaskinen på nytt.

  • Sikkerhetskopiering vil eventuelt kreve at du konfigurerer en sikkerhetskopiering dersom du ikke allerede har gjort det.

    Hvis det oppstår problemer med en eksisterende sikkerhetskopi, må du kanskje endre plasseringen for sikkerhetskopien eller andre innstillinger.

Om å holde datamaskinen trygg

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Handlinger du kan utføre hvis Norton 360 Online ikke kan reparere en fil

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7344193_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 26/07/2011