Andre produkter

Personvernerklæring

Programvaren kan fra tid til annen hente inn visse typer informasjon fra datamaskinen den er installert på, og dette kan omfatte:

  • Informasjon angående installasjonen av programvaren. Denne informasjonen forteller Symantec om installeringen av programmet var vellykket. Symantec henter inn slik informasjon for å evaluere og forbedre suksessprosenten for produktinstallasjon. Denne informasjonen blir ikke koblet til noen personlige opplysninger.

  • Informasjon om potensielle sikkerhetsrisikoer, samt adresser til nettsteder som programvaren anser som potensielt bedragerske. Denne informasjonen hentes inn av Symantec for å evaluere og forbedre Symantec-produkters evne til å oppdage skadelig virkemåte, svindelnettsteder og andre sikkerhetsrisikoer på Internett. Denne informasjonen blir ikke koblet til noen personlige opplysninger.

  • PE-filer (Portable Executable) som gjenkjennes som malware (skadelig programvare). Disse filene sendes til Symantec ved hjelp av programvarens automatiske innsendingsfunksjon. De innsamlede filene kan inneholde personlige opplysninger som er innhentet av det skadelige programmet uten din tillatelse. Filer av denne typen hentes kun inn av Symantec for å forbedre Symantec-produktenes evne til å oppdage skadelig virkemåte. Symantec forbinder ikke disse filene med personlige opplysninger. Den automatiske innsendingsfunksjonen kan deaktiveres etter installasjon ved å følge instruksjonene i dokumentasjonen for de aktuelle produktene.

  • Navnet som ble gitt til datamaskinen under installering, blir benyttet av Symantec som kontonavn for denne datamaskinen, og du kan velge å motta tilleggstjenester og/eller bruke enkelte av programvarens funksjoner. Du kan når som helst endre kontonavnet etter installasjon av programvaren (anbefalt).

  • Annen informasjon som benyttes til å analysere og forbedre Symantec-produktenes funksjon. Denne informasjonen blir ikke koblet til noen personlige opplysninger.

Symantec kan offentliggjøre den innhentede informasjonen dersom dette blir forespurt av juridiske myndigheter i henhold til gjeldende lover, eller ved stevning eller andre juridiske prosesser. For å fremme bevissthet, oppdagelse og forhindring av sikkerhetsrisikoer på Internett, kan Symantec dele noe informasjon med forskningsorganisasjoner og andre leverandører av sikkerhetsprogramvare. Symantec kan også bruke statistikk fra informasjonen til å spore og offentliggjøre rapporter om trender innenfor sikkerhetsrisiko. Ved å bruke programvaren erkjenner og godtar du at Symantec kan innhente, overføre, lagre, offentliggjøre og analysere slike opplysninger til slike formål.

Denne informasjonen hentes inn av Symantec for å evaluere og forbedre Symantec-produkters evne til å oppdage skadelig virkemåte, svindelnettsteder og andre sikkerhetsrisikoer på Internett.

Relaterte løsninger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v73242035_identity_safe_standalone_1_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 29/06/2018