Ta i bruk oppdateringer kun etter omstart

Med alternativet Ta i bruk oppdateringer kun etter omstart kan du angi hvordan programoppdateringer fra den automatiske LiveUpdate-funksjonen skal tas i bruk på datamaskinen. Enkelte programoppdateringer kan kreve en omstart før de fullføres.

Alternativene i vinduet Norton LiveUpdate varierer etter alternativet Ta i bruk oppdateringer kun etter omstart i vinduet Innstillinger. Som standard er alternativet Ta i bruk oppdateringer kun etter omstart deaktivert.

Når Ta i bruk oppdateringer kun etter omstart er deaktivert, vises alternativet Bruk nå i vinduet Norton LiveUpdate. Når du klikker på Bruk nå, blir programoppdateringer som ikke krever omstart, tatt i bruk øyeblikkelig. Programoppdateringer som krever omstart, blir imidlertid automatisk tatt i bruk neste gang du starter datamaskinen på nytt.

Når Ta i bruk oppdateringer kun etter omstart er aktivert, vises alternativene Start på nytt nå og Start på nytt senere i vinduet Norton LiveUpdate. Når du klikker på Start på nytt nå, starter systemet på nytt, og programoppdateringene tas i bruk. Når du klikker på Start på nytt senere, tas programoppdateringene i bruk neste gang du starter systemet på nytt.

Om LiveUpdate

Slå Ta i bruk oppdateringer kun etter omstart av og på

Slå automatisk LiveUpdate av eller på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v72910428_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 02/08/2012