Om hovedvinduet i Norton Business Suite

Hovedvinduet i Norton Business Suite fungerer som grensesnitt for sikkerhetsbehandling. Du kan gå til hovedfunksjonene og overvåke datamaskinens ytelse fra hovedvinduet.

Når du bruker datamaskinen, kontrollerer Norton Business Suite hvor godt datamaskinen og de forskjellige aktivitetene er beskyttet mot trusler, risikoer og skade. Norton Business Suite viser beskyttelsesstatusen til datamaskinen i hovedvinduet.

Avhengig av sikkerhetsstatusen til datamaskinen viser Norton Business Suite systemstatusen som Sikker, Merknad eller Trussel. Hvis systemstatusen er Trussel eller Merknad, kan du klikke på Løs nå nederst i hovedvinduet for å løse alle sikkerhetstrusler på datamaskinen.

De tilgjengelige alternativene i hovedvinduet oppsummerer de viktigste sikkerhets- og produktivitetsproblemene på datamaskinen. De er som følger:

Sikkerhet

Inkluderer alle funksjoner for virus, spionprogrammer, brannmur og andre sikkerhetsfunksjoner.

Identitet

Inkluderer beskyttelse mot nettfisking og svindelnettsteder

Sikkerhetskopi

Inkluderer automatisk og tilpassbar sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

Optimalisering

Inkluderer funksjoner for ytelsesoptimalisering, f.eks. opprensking av uønskede filer samt Registeropprydding.

Avhengig av sikkerhetsstatusen til datamaskinens forskjellige komponenter blir statusområdene til de fire beskyttelseskategoriene merket som Beskyttet, Merknad eller Trussel.

Når Systemstatus eller beskyttelseskategoristatusene er Trussel eller Merknad, kan du klikke på Løs nå nederst i hovedvinduet for å løse alle sikkerhetstrusler på datamaskinen.

Norton Business Suite har også koblinger til ofte utførte oppgaver øverst i hovedvinduet. De er som følger:

Oppgaver

Gir deg tilgang til vinduet Oppgaver, der du kan utføre generelle oppgaver, sikkerhetskopiering og optimalisering.

Innstillinger

Åpner vinduet Innstillinger, der du kan konfigurere innstillinger for brannmur, spamfilter og sikkerhetskopiering.

Ytelse

Her kan du åpne vinduet Ytelse i Norton Business Suite.

Vinduet Ytelse inneholder informasjon om alle installeringer, nedlastinger, optimaliseringer, oppdagelser, varsler og hurtigsøk som har foregått på datamaskinen siden du installerte Norton Business Suite. Her vises også en detaljert, grafisk fremstilling av CPU- og minnebruken til Norton-produktet.

Kundestøtte

Her får du tilgang til alternativer for produktstøtte.

Du kan også åpne den elektroniske hjelpen fra Støtte -menyen. I Hjelp finner du koblinger til informasjon som hjelper deg med bestemte oppgaver du ønsker å utføre. Den elektroniske hjelpen inneholder en veiledning for alle produktfunksjonene.

Når systemstatusen er Trussel eller Merknad, gir denne delen deg automatisk muligheten til å løse alle problemene på én gang, ved å klikke på Løs nå.

Aktiveringsstatusen vises nederst i hovedvinduet helt til du aktiverer tjenesten. Du kan bruke alternativet Aktiver nå til å aktivere Norton-tjenesten.

Om Norton Business Suite-status

Reagere på statusindikatorer for sikkerhet

Tilpasse innstillinger for Norton Business Suite

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v7270714_N360_Business_CC_2014_no_no
Sist endret: 01/08/2013