Datakonflikt

Vinduet Datakonflikt vises hvis du lagrer ulike passord for samme påloggingsnavn. Når du importerer Identity Safe-data fra en ekstern profil eller sikkerhetskopi, og slår sammen data med det hvelvet du er logget på, vises vinduet Datakonflikt.

Vinduet Datakonflikt inneholder følgende alternativer:

Område

Viser navnet på nettstedet som du har lagret påloggingsinformasjon for.

Brukernavn

Viser brukernavnet på nettstedet som du har lagret påloggingsinformasjon for.

Bruk eksisterende passord

Lar deg bruke et eksisterende passord for pålogging. Med dette alternativet kan du bruke passordet du brukte da du lagret påloggingsinfoen.

Bruk importert passord

Bruk passordet du brukte da du importerte Identity Safe-data fra en ekstern profil eller sikkerhetskopi.

Vis passord

Viser passordet du oppga da du lagret og importerte påloggingsinformasjon.

Løs de gjenstående <n> konfliktene med alternativet ovenfor

Løs gjenværende konflikter med det samme alternativet som du valgte i dette vinduet.

Redigere eller slette pålogginger

Lagre påloggingsinfo

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v71682540_identity_safe_standalone_1_no_no
Operativsystem: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 08/08/2013