Importere Identity Safe-data

Du kan importere Identity Safe-data fra filen du sikkerhetskopierte tidligere. Du kan også importere Identity Safe-dataene fra den eksterne profilen.

Når du importerer data, må ikke filstørrelsen overskride 15 MB for .CSV-filer og 35 MB for .NPM-filer.

Når du importerer Identity Safe-data, har du følgende alternativer:

 • Slå sammen de importerte dataene med dataene i skyhvelvet.

 • Erstatte de eksisterende Identity Safe-dataene som du har lagret i hvelvet, med de importerte dataene.

Du kan importere Identity Safe-data ved hjelp av følgende alternativer:

Importer data fra

Her kan du bla gjennom for å finne filen du vil importere Identity Safe-data fra.

Når du kobler til en ekstern stasjon med ekstern profil, får du følgende alternativer:

 • Ekstern profil (Stasjon: Stasjon:\)

  Velg dette alternativet hvis du vil importere Identity Safe-data fra den eksterne profilen til skyhvelvet.

 • Sikkerhetskopifil

  Velg dette alternativet hvis du vil importere Identity Safe-data fra filen du sikkerhetskopierte tidligere.

Passord

Her kan du angi passordet.

Du må skrive det samme passordet som du oppgav da du sikkerhetskopierte dataene. Hvis du forsøker å importere dataene fra den eksterne profilen, må du oppgi passordet til den eksterne profilen.

Ved import av data:

Her kan du velge alternativene for importering.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Slå sammen med eksisterende data

  Brukes til å slå sammen importerte Identity Safe-data med dataene i skyhvelvet. Når du slår sammen dataene, legges de importerte dataene til dataene som er lagret fra før.

 • Erstatt eksisterende data

  Brukes til å erstatte importerte Identity Safe-data med dataene i skyhvelvet. Når du erstatter dataene, overskriver de importerte dataene data som er lagret fra før.

Disse alternativene vises kun når du importerer Identity Safe-data fra en sikkerhetskopi.

Slett originaldata etter sammenslåing

Her kan du velge å slette Identity Safe-dataene fra den eksterne profilen etter at importeringen er ferdig.

Dette alternativet vises kun når du importerer data fra en ekstern profil.

Om import- og eksportinnstillinger

Importere Identity Safe-data

Eksportere Identity Safe-data

Om sikkerhetsinnstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v70600116_identity_safe_standalone_1_no_no
Operativsystem: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 09/07/2013