Andre produkter

Importere Identity Safe-data

Du kan importere Identity Safe-data fra filen du sikkerhetskopierte tidligere. Du kan også importere Identity Safe-dataene fra den eksterne profilen.

Når du importerer data, må ikke filstørrelsen overskride 15 MB for .CSV-filer og 35 MB for .NPM-filer.

Når du importerer Identity Safe-data, har du følgende alternativer:

 • Slå sammen de importerte dataene med dataene i skyhvelvet.

 • Erstatte de eksisterende Identity Safe-dataene som du har lagret i hvelvet, med de importerte dataene.

Du kan importere Identity Safe-data ved hjelp av følgende alternativer:

Importer data fra

Her kan du bla gjennom for å finne filen du vil importere Identity Safe-data fra.

Når du kobler til en ekstern stasjon med ekstern profil, får du følgende alternativer:

 • Ekstern profil (Stasjon: Stasjon:\)

  Velg dette alternativet hvis du vil importere Identity Safe-data fra den eksterne profilen til skyhvelvet.

 • Sikkerhetskopifil

  Velg dette alternativet hvis du vil importere Identity Safe-data fra filen du sikkerhetskopierte tidligere.

Passord

Her kan du angi passordet.

Du må skrive det samme passordet som du oppgav da du sikkerhetskopierte dataene. Hvis du forsøker å importere dataene fra den eksterne profilen, må du oppgi passordet til den eksterne profilen.

Ved import av data:

Her kan du velge alternativene for importering.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Slå sammen med eksisterende data

  Brukes til å slå sammen importerte Identity Safe-data med dataene i skyhvelvet. Når du slår sammen dataene, legges de importerte dataene til dataene som er lagret fra før.

 • Erstatt eksisterende data

  Brukes til å erstatte importerte Identity Safe-data med dataene i skyhvelvet. Når du erstatter dataene, overskriver de importerte dataene data som er lagret fra før.

Disse alternativene vises kun når du importerer Identity Safe-data fra en sikkerhetskopi.

Slett originaldata etter sammenslåing

Her kan du velge å slette Identity Safe-dataene fra den eksterne profilen etter at importeringen er ferdig.

Dette alternativet vises kun når du importerer data fra en ekstern profil.

Om import- og eksportinnstillinger

Importere Identity Safe-data

Eksportere Identity Safe-data

Om sikkerhetsinnstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v70600116_identity_safe_standalone_1_no_no
Operativsystem: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 09/07/2013