Andre produkter

Redigere påloggingsinfo

Med Redigere påloggingsinfo kan du vise all påloggingsinformasjon du vil at Identity Safe skal administrere. Påloggingsinformasjon inkluderer f.eks. pålogging til e-post og nettbank.

Følgende detaljer er tilgjengelige i vinduet Redigere påloggingsinfo:

Påloggingsinformasjon

Du kan se all påloggingsinfo du ønsker at Identity Safe skal administrere.

Du kan organisere påloggingsinfo i ulike mapper. Hvis du ikke ønsker å kategorisere påloggingsinformasjonen i en mappe, vises navnet til påloggingssiden. Som standard viser Påloggingsinfo listen med mapper i alfabetisk rekkefølge. Du kan klikke på mappeikonet for å se all påloggingsinfo som er i den mappen. Når du klikker navnet på nettstedet som er oppført i en mappe, vises påloggings- og passordopplysningene i Detaljer-området.

Du kan også administrere påloggingsinformasjonen på hovedsiden til Norton Identity Safe

Du kan også gjøre følgende i delen Påloggingsinformasjon:

  • Omorganisere påloggingsinfo.

    Her kan du flytte påloggingsinformasjonen fra én mappe til en annen ved å redigere påloggingsinformasjonen.

  • Redigere påloggingsinfo.

    Brukes til å redigere lagret påloggingsinformasjon, for eksempel Navn, Mappe og Passord.

Detaljer

Du kan vise påloggings- og passorddetaljene under Detaljer. Du kan også vise styrken på passordet du bruker til å logge deg på.

Følgende detaljer er tilgjengelige i vinduet Redigere påloggingsinfo :

Finn

Her kan du søke etter påloggingsinfo i Identity Safe.

Med Redigere påloggingsinfo benyttes en intelligent søkefunksjon for fortløpende treff. Resultatene filtreres basert på tegnene du skriver inn.

Opprett ny mappe

Her kan du lage mapper der du kan gruppere påloggingsinfo av lignende type.

Når du oppgir påloggingsinfo på et nettsted, spør Identity Safe om du vil lagre påloggingsinformasjonen for nettstedet. Du kan velge å lagre påloggingsinformasjonen i en mappe som du har opprettet i vinduet Redigere påloggingsinfo. Bruk rullegardinlisten Mappe til å velge en mappe.

Når du har lagt til en pålogging, vises mappen du lagret den forrige påloggingen i, automatisk i rullegardinlisten Mappe.

Opprett ny påloggingsinformasjon

Med dette alternativet kan du lagre påloggingsinformasjon manuelt.

Du kan lagre påloggingsinformasjon manuelt for et nettsted.

Hvis du vil legge inn påloggingsinformasjon for et nettsted, inkluderer du http:// eller https:// i begynnelsen av URLen.

Hvis du har lagret påloggingsinformasjon for et nettsted, lar Identity Safe deg angi alternativer for automatisk utfylling eller manuell utfylling av påloggingsinformasjon når du besøker nettstedet.

Når du klikker på Opprett ny påloggingsinformasjon, viser Identity Safe https:// som standard.

Når du har lagret den nye påloggingsinformasjonen, kan du raskt starte nettsiden direkte fra alternativet Adresse under Detaljer.

Slett

Med dette alternativet kan du slette påloggingsinformasjonen eller mappen fra Identity Safe-profilen.

Når du klikker på Slett i vinduet Redigere påloggingsinfo, vises en advarsel. Advarselen informerer om at Norton Identity Safe automatisk fjerner påloggingsinformasjonen eller mappen permanent hvis du velger å slette den fra Identity Safe-profilen.

Følgende alternativer er tilgjengelige i Detaljer -delen:

Navn

Viser navnet på nettstedet som du har lagret påloggingsinformasjon for.

Du kan se navnet du ga nettstedet i Navn-feltet da du lagret påloggingsinformasjonen. Når du velger påloggingsinfo fra delen Påloggingsinformasjon, vises mer detaljert påloggingsinformasjon i delen Detaljer. Du kan også endre navnet på påloggingen i Detaljer -delen i vinduet Redigere påloggingsinfo.

Adresse

Viser URLen til nettstedet som du har lagret påloggingsinformasjon for. Du kan også klikke på URLen for å gå til nettstedet.

Når du velger påloggingsinfo fra delen Påloggingsinformasjon, vises mer detaljert påloggingsinformasjon i delen Detaljer. Du kan kontrollere informasjonen, og deretter starte nettstedets påloggingsside umiddelbart.

Identity Safe gir deg også muligheten til å endre URLen til nettsteder du har lagret påloggingsinformasjon for. Det gjør du ved å klikke på koblingen Endre ved siden av alternativet Adresse.

Kontroller at den nye URLen er for samme domene som den gamle. Hvis den URLen du brukte fra før for eksempel var http://www.symantec.com, og du vil endre den, kan du endre den til http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Du kan imidlertid ikke endre den til http://www.symantec.edu.

Brukernavn

Viser brukernavnet til den lagrede påloggingsinformasjonen.

Du kan endre brukernavnet med koblingen Endre ved siden av alternativet Brukernavn.

Bruk boksen Angi nytt brukernavn i Brukernavn -vinduet til å skrive inn nytt brukernavn. Det nye brukernavnet vises når du går tilbake til nettstedet som du lagret påloggingsinformasjonen for.

Passord

Her kan du vise passordet til påloggingen du lagret.

Du kan bruke koblingen Vis til å vise passordet. Når du klikker på denne koblingen, blir du bedt om å oppgi Identity Safe-passordet for det gjeldende hvelvet i vinduet Bekreft Identity Safe-passord.

Vinduet Bekreft Identity Safe-passord vises bare hvis du har endret sikkerhetsnivået for Identity Safe-passordet i vinduet Passord og sikkerhet.

Med koblingen Skjul kan du skjule passordet. I Skjul passord-modus viser Identity Safe bare åtte tegn, uansett hvor langt passordet er. I Redigere påloggingsinfo får du også en grafisk fremstilling av styrken på passordet for påloggingsinformasjonen. Du kan klikke på koblingen Les mer hvis du vil lære mer om å opprette sterke passord.

Identity Safe gir deg også mulighet til å endre påloggingspassordet ditt. Først må du vise passordet via koblingen Vis, og så endrer du passordet i boksen Passord.

Endret

Her kan du vise dato og klokkeslett for de siste endringene som ble utført i vinduet Redigere påloggingsinfo.

Identity Safe oppdaterer også dato og klokkeslett når du endrer innstillinger fra Identity Safe på Norton-verktøylinjen.

Dette alternativet viser datoen i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ, og klokkeslettet i formatet TT:MM:SS AM/PM. Hvis du for eksempel utfører endringer den 8. juni 2011 klokken 15.00, vises dette som 06/08/2011 3:00:00 PM.

Krev passord for Identity Safe før utfylling

Du vil bli bedt om å oppgi passordet for Identity Safe før påloggingsinfo fylles ut automatisk.

Bruk dette alternativet til å gjøre påloggingsinformasjonen sikrere. Du kan for eksempel bruke dette alternativet på nettbankens nettsted.

Fyll ut automatisk når jeg besøker denne siden

Fyller automatisk ut påloggingsinformasjonen på et nettsted.

Symantec anbefaler at du bruker dette alternativet til å fylle ut påloggingsinformasjonen på nettsider.

Send inn automatisk når jeg velger dette brukernavnet

Logger deg automatisk på nettsteder du har lagret påloggingsinformasjon for.

Dette alternativet aktiveres kun hvis du merker av for Fyll ut automatisk når jeg besøker denne siden.

Hvis du endrer noe i ruten Detaljer og deretter går til Påloggingsinformasjon uten å lagre endringer, får du opp en advarsel. Advarselen ber deg om å lagre endringene før du gjør noe annet i delen Påloggingsinformasjon.

Du kan bruke menyen Hvelv åpent, som er tilgjengelig på Norton-verktøylinjen, til å vise og fylle ut detaljer automatisk for lagret påloggingsinfo.

Du kan også bruke alternativet Påloggingsassistent fra Norton-verktøylinjen for å vise, kopiere eller redigere pålogginger eller kort i skyhvelvet.

I vinduet Påloggingsassistent finner du følgende alternativer:

Pålogging til webområde

Med denne funksjonen kan du vise påloggingsinformasjon til nettsiden du har åpent i nettleseren.

Kort

Med denne funksjonen kan du vise kortene som du har lagret i skyhvelvet.

Alle pålogginger

Med denne funksjonen kan du vise påloggingsinformasjon som du har lagret i skyhvelvet.

Hvis du har lagret flere pålogginger til ett nettsted, kan du velge en pålogging fra rullegardinlisten som vises i øvre venstre hjørne i vinduet Påloggingsassistent.

Identity Safe finner automatisk påloggingsfelter som ikke er automatisk utfylt eller ikke fylt ut riktig av Identity Safe på nettstedene, og viser menyen Trenger du hjelp i nettleseren. Med menyen Trenger du hjelp kan du bruke lagret påloggingsinformasjon. Hvis du vil angi detaljene fra Identity Safe-dataene manuelt, kan du klikke på Kopier for å kopiere og lime inn informasjonen.

Du må validere hvelvpassordet for å håndtere påloggingsinformasjonen i vinduet Påloggingsassistent hvis du velger alternativet Krev passord for Identity Safe før utfylling i vinduet Rediger pålogginger.

Redigere eller slette pålogginger

Lagre påloggingsinfo

Om sikkerhetsinnstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v70595252_identity_safe_standalone_1_no_no
Operativsystem: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 08/08/2013